Saltar al contenido

Escola d’adults

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

En les escoles d’adults de Catalunya pots estudiar els continguts següents:

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera
  • Cicle de formació instrumental
  • Educació secundària obligatòria per a adults ( ESO )
  • Preparació per a les proves d’accés a la universitat
  • Curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
  • Informàtica – CompeTIC

Podeu veure la llista d’escoles d’adults de Catalunya a continuació: