Escola d’adults

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

En les escoles d’adults de Catalunya pots estudiar els continguts següents:

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera
  • Cicle de formació instrumental
  • Educació secundària obligatòria per a adults ( ESO )
  • Preparació per a les proves d’accés a la universitat
  • Curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
  • Informàtica – CompeTIC

Podeu veure la llista d’escoles d’adults de Catalunya a continuació: