Saltar al contenido
CFA Les Bernardes

Gironès – SALT

Carrer Sant Dionís, 42

17190 Salt

Telèfon: 972 24 14 10

Correu electrònic [email protected]

web http://agora.xtec.cat/cfa-lesbernardes-salt

Oferta formativa

Curs d’accés Cicles Formatius Grau Mitjà (CAM)n
 Accés Cicles Formatius Grau Mitjà 
 Accés Cicles Formatius Grau  Superiorn
 Accés Universitat majors 25 anysn
 Catalàn
 Castellàn
 Anglèsn
 Francèsn
 Cicle de formació instrumentaln
 Graduat educació secundàrian
 Punts  de suport GESO
 COMPETICn

Torns: Matí, tarda i vespre