Saltar al contenido
CFA Palau de Mar

L’oferta educativa del CFA Palau de Mar és la següent:

ensenyaments de llengües (catalana, castellana, francesa i anglesa);

informàtica;

educació secundària per a les persones adultes;

Al CFA Palau de Mar tots els alumnes del centre aprenen mitjançant l’autoformació integrada, que en alguns ensenyaments, com el GES i COMPETIC 2 I COMPETIC 3 es pot cursar en la modalitat de semipresencialitat optativa.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripció d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

  • CFA Palau de Mar
  • Cr. Comte d’Urgell, 187
  • Edifici 20
  • 08036 Barcelona
  • Telf. 93 229 21 30 – 676 59 03 05
  • [email protected]