Saltar al contenido
CFA Tàrrega

Ensenyaments inicials i formació bàsica

Llengua catalana
Llengua castellana
Formació instrumental (estudis previs a l’ESO)
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES = ESO)
Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

Ensenyaments transprofessionals

Llengua anglesa
Llengua francesa
Informàtica: Competència digital COMPETIC

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

A cicles formatius de grau mitjà
A cicles formatius de grau superior
Accés directe, sense fer prova d’accés al grau mitjà (CAM)
A la universitat per a majors de 25 anys

CFA Tàrrega c. Pau, s/n
25300 Tàrrega 973501712 – 634693600 mapa | contacte

web https://agora.xtec.cat/cfatarrega/