Saltar al contenido
CFA Freire

Oferta formativa

Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GES)

Aquesta oferta formativa consisteix en un programa pensat perquè les persones majors de 18 anys i que tinguin el nivell inicial necessari per seguir els mòduls corresponents, puguin obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

Proves d’Accés per a Cicles formatius de Grau Superior

La durada aproximada de la formació d’aquest curs de preparació és:

  • De la part comuna: 300 hores.
  • De cada matèria de la part específica: 99 hores.

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys

Adreçada a totes aquelles persones majors de 25 anys que vulguin fer estudis universitaris i que no hagin superat la selectivitat.

Preparació de les matèries comunes (Comentari de Text, Castellà, Català i Llengua estrangera -Anglès) i determinades matèries específiques on es puga aprofitar algun dels ensenyaments que es fan al centre.

Anglès

D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), oferim aquests nivells:

  • Nivell 1 (A1): s’adreça a persones amb desconeixement de la llengua anglesa i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències de llengua oral i escrites mínimes.
  • Nivell 2 (A2.1): s’adreça a persones amb un coneixement bàsic de les estructures i del vocabulari de l’anglès i que poden utilitzar aquesta llengua en situacions comunicatives primeres.
  • Nivell 3 (A2.2): s’adreça a persones que poden comunicar-se i expressar-se en anglès amb bastanta correcció i fluïdesa en les situacions comunicatives de la vida quotidiana.

Català

D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, hi ha tres nivells, però aquest curs no n’oferim cap a l’escola:

  • A1 – Nivell 1: s’adreça a persones amb desconeixement de la llengua catalana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències de llengua oral i escrites mínimes.
  • A2 – Nivell 2: s’adreça a persones que necessiten ampliar les competències en llengua oral i escrita.
  • B1 – Nivell 3: s’adreça a persones que necessitin desenvolupar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana.

Castellà

S’adreça a persones estrangeres amb desconeixements de la llengua castellana i té com a finalitat que adquireixin competències de llengua oral i escrites. Tenim dos nivells.

Informàtica

El CFA Freire, d’acord amb el currículum per a la formació digital de les persones adultes, ofereix cursos en 3 nivells graduats: Competic inicialCompetic 1 i Competic 2.

Aquests cursos van dirigits tant a persones amb desconeixement de les tecnologies de la informació com a aquelles que les utilitzen a un nivell usuari, es tracten diferents continguts o mòduls: conceptes bàsics, entorn operatiu, eines d’internet, correu electrònic, processador de textos, full de càlcul, bases de dades i presentacions d’imatges.

Teatre

  • El grup de teatre es reuneix els dilluns de 17.00 a 19.00.

Centre de Formació d’Adults Freire

Via Favència, 254

08042 Barcelona

Com arribar-hi?

Les parades de metro més properes són: Via Júlia (Línia groga) i Roquetes (Línia verda).
També paren prop les línies de bus 11, 60, 76, 80, 81, 127, 132, D50 i V29.

Horari d’atenció a secretaria:

DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUS
MATÍ 12.30-14.0012.30-14.0012.30-14.00
TARDA19.30- 21.0019.30-21.0016.00-17.00

El centre és obert de dilluns a dijous de 9.00 a 15.00 i de 16.00 a 21.30 h i divendres de 9.00 a 16.00h.

Telèfon: 93 353 44 19