Saltar al contenido

Acreditació ACTIC

L’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és el certificat acreditatiu de la competència digital emès per la Generalitat de Catalunya.

Per mitjà de l’ACTIC, la persona titular pot acreditar, davant qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Molts dels cursos que s’ofereixen a les biblioteques es basen en competències ACTIC.

Per obtenir el certificat cal fer una prova d’avaluació automatitzada en un centre col·laborador. Un cop acabada, el sistema mostrarà el resultat («apte/a» o «no apte/a»). Per participar-hi cal ser més gran de 16 anys en el moment de realitzar-la i pagar la taxa establerta legalment. Trobareu informació sobre el procediment per obtenir l’acreditació al portal de l’ACTIC.

Les biblioteca que són centres col·laboradors ACTIC i posen a la vostra disposició les seves instal·lacions i els seus recursos per fer la prova d’avaluació son:

Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat

Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca El Carmel – Juan Marsé

Biblioteca Esquerra de l’Eixample – Agustí Centelles

Biblioteca Francesc Candel

Biblioteca Francesca Bonnemaison

Biblioteca Gòtic – Andreu Nin

Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda

Biblioteca Horta – Can Mariner

Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra

Biblioteca Jaume Fuster

Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet

Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras

Biblioteca Les Roquetes

Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz

Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver