Saltar al contenido
Portada » CFA Torre Romeu

CFA Torre Romeu

  CFA Torre Romeu

  Oferta formativa

  Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Formació instrumental
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)
  • Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

  Ensenyaments transprofessionals

  • Llengua anglesa
  • Llengua francesa
  • Competència digital COMPETIC

  Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • A cicles formatius de grau mitjà
  • A cicles formatius de grau superior
  • A la universitat per a majors de 25 anys

  web: https://agora.xtec.cat/cfatorreromeu

  Sabadell
  CFA Torre Romeu 08055075
  C. de l’Anoia, 18, 1r [08202]
  Tel. 937 275 640
  Públic (Departament d’Ensenyament)