Saltar al contenido
CFA Torre Romeu

Oferta formativa

Ensenyaments inicials i formació bàsica

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Formació instrumental
 • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)
 • Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

Ensenyaments transprofessionals

 • Llengua anglesa
 • Llengua francesa
 • Competència digital COMPETIC

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

 • A cicles formatius de grau mitjà
 • A cicles formatius de grau superior
 • A la universitat per a majors de 25 anys

web: https://agora.xtec.cat/cfatorreromeu

Sabadell
CFA Torre Romeu 08055075
C. de l’Anoia, 18, 1r [08202]
Tel. 937 275 640
Públic (Departament d’Ensenyament)