Saltar al contenido
CFA Joan Comorera

Ensenyaments

Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)

Ensenyaments transprofessionals

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • A cicles formatius de grau mitjà
  • A cicles formatius de grau superior

web https://agora.xtec.cat/cfacervera/

CFA Joan Comorera C. 1 d’Octubre, 2
25.200 Cervera

973 532564 mapa | contacte