Saltar al contenido
Portada » CFA Sant Cugat del Vallès

CFA Sant Cugat del Vallès

  CFA Sant Cugat del Vallès

  Ensenyaments que oferim al CFA Sant Cugat

  1. Ensenyaments inicials
   Formació instrumental: aprendre a llegir, escriure i fer càlculs elementals

  Llengua castellana (nivell A1, A2 i B1)

  Llengua catalana inicial (nivell A1)

  1. Ensenyaments de secundària
   Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)
  2. Ensenyaments transprofessionals
   Llengua anglesa (nivell A1, A2.1 i A2.2)

  Competència digital COMPETIC

  1. Ensenyaments per a la preparació de proves d’accés:
   A cicles formatius de grau mitjà

  A cicles formatius de grau superior

  web: https://agora.xtec.cat/cfasantcugat

  Sant Cugat del Vallès
  CFA Sant Cugat del Vallès 08055713
  C. de Castellví, s/n [08190]
  Tel. 935 891 382
  Públic (Departament d’Ensenyament)