Saltar al contenido
CFA Sant Cugat del Vallès

Ensenyaments que oferim al CFA Sant Cugat

 1. Ensenyaments inicials
  Formació instrumental: aprendre a llegir, escriure i fer càlculs elementals

Llengua castellana (nivell A1, A2 i B1)

Llengua catalana inicial (nivell A1)

 1. Ensenyaments de secundària
  Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)
 2. Ensenyaments transprofessionals
  Llengua anglesa (nivell A1, A2.1 i A2.2)

Competència digital COMPETIC

 1. Ensenyaments per a la preparació de proves d’accés:
  A cicles formatius de grau mitjà

A cicles formatius de grau superior

web: https://agora.xtec.cat/cfasantcugat

Sant Cugat del Vallès
CFA Sant Cugat del Vallès 08055713
C. de Castellví, s/n [08190]
Tel. 935 891 382
Públic (Departament d’Ensenyament)