Saltar al contenido

Equivalències d’altres certificats amb els de l’ACTIC

Els certificats següents han estat declarats equivalents als de l’ACTIC:

 • Cursos COMPETIC 1, 2 i 3, cursos de formació en competències digitals que imparteixen les escoles de formació de persones adultes (CFA) del Departament d’Ensenyament. Les persones que segueixin un d’aquests cursos i superin l’avaluació corresponent obtindran un certificat que oficialment es considerarà equivalent als de l’ACTIC en els termes i les condicions següents:
  • El certificat COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
  • El certificat COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC. Permet inscriure’s a un curs COMPETIC 3.
  • El certificat COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC (sempre que hi constin dues competències aprovades com a mínim).
  • El certificat COMPETIC 2 permetrà presentar-se a la prova del nivell 3 de l’ACTIC.
  • El certificat mitjà de l’ACTIC permet inscriure’s a un curs COMPETIC 3.
 • L’equivalència s’aplica als certificats COMPETIC emesos a partir del curs acadèmic 2013/14:
  • El certificat mitjà de l’ACTIC i els certificats COMPETIC emesos entre el curs acadèmic 2013/14 i el 2015/16 es consideren equivalents als certificats de l’ACTIC referits als continguts aprovats per l’Ordre EMO/417/2012.
  • Els certificats COMPETIC emesos a partir del curs acadèmic 2016/17 es consideren equivalents als certificats de l’ACTIC referits als continguts aprovats per l’Ordre PRE/18/2017.
 • Assignatura Competències TIC de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té com a finalitat principal iniciar les persones que fan estudis de grau universitari en l’adquisició de competències en l’ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional. L’estudiant que cursi l’assignatura i superi l’avaluació corresponent obtindrà un certificat, emès pel vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, que oficialment es considera equivalent al certificat mitjà de l’ACTIC.

  L’equivalència s’aplica als certificats CTIC emesos a partir del curs acadèmic 2014/15:
  • Els certificats CTIC emesos en els cursos acadèmics 2014/15 i 2015/16 es consideren equivalents als certificats de l’ACTIC referits als continguts aprovats per l’Ordre EMO/417/2012.
  • Els certificats CTIC emesos a partir del curs acadèmic 2016/17 es consideren equivalents als certificats de l’ACTIC referits als continguts aprovats per l’Ordre PRE/18/2016.
    
 • Assignatura Competències digitals a l’FP de la Universitat Oberta de Catalunya – Jesuïtes Educació, que té una funció similar a la CTIC, però aplicada als estudis de formació professional que organitzen conjuntament aquestes dues entitats. L’estudiant que cursi l’assignatura i superi l’avaluació corresponent obtindrà un certificat, emès pel vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, que oficialment es considera equivalent al certificat mitjà de l’ACTIC.

  Els certificats CTIC emesos a partir de la posada en marxa de l’assignatura (curs acadèmic 2016/17) es consideren equivalents als certificats de l’ACTIC referits als continguts aprovats per l’Ordre PRE/18/2016.
 • Assignatura Gestió de la Informació i TIC (GITIC) de la Fundació Blanquerna, que té com a principal finalitat formar l’alumnat en la competència digital docent (CDD), segons la definició publicada mitjançant la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig. Per l’anàlisi de l’equivalència amb el certificat mitjà de l’ACTIC s’han tingut en compte els currículums, la metodologia de treball i el sistema d’avaluació de l’assignatura que s’apliquen a partir del curs acadèmic 2016-2017.

Els certificats equivalents al certificat mitjà de l’ACTIC permeten presentar-se a la prova del nivell 3 de l’ACTIC. Podeu consultar el tràmit que cal fer a l’apartat Informació detallada del procediment d’aquest portal.

Podeu descarregar les ordres que reconeixen les equivalències en l’apartat Documentació de referència d’aquest portal.

Aclariment:

Encara que les ordres que reconeixien l’equivalència amb l’ACTIC dels certificats de COMPETIC o de la UOC emesos abans del curs 2016/17 han quedat derogades, els seus efectes es mantenen. És a dir, aquests certificats s’han de continuar considerant equivalents als de l’ACTIC (referits, això sí, als continguts aprovats per l’Ordre EMO/417/2012).