Saltar al contenido

C3: Navegació i comunicació en el món digital.

Definició de la competència

Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la cerca d’informació aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si escau. Aplicar les prestacions que ofereix Internet per a la comunicació interpersonal i l’intercanvi d’informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.

Realitzacions competencials i indicadors

Les realitzacions competencials es lliguen amb indicadors d’assoliment que faciliten l’elaboració esmicolada dels criteris d’avaluació de cada competència.

Realitzacions competencialsIndicadors d’assoliment
Cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la quan sigui necessari.– Accedeix a una página web per consultar i descarregar informació.– Utilitza les mesures de seguretat elementals per a navegar. (NOU!)
Establir comunicacions interpersonals a través dels recursos que ens ofereix Internet.– Fa ús del correu electrònic per comunicar-se amb d’altres.- Utilitza un calendari en línia.– Distingeix els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (xat, videoconferència…) (NOU!)

Continguts

Coneixements– Referències bàsiques sobre què és Internet, com funciona i quines utilitats permet.- Maquinari i programari necessari per a accedir a Internet.- Els navegadors web i les seves funcions principals.- Funcionament i estructura d’una adreça d’Internet.- Els cercadors i les seves funcions. Passos per a fer una cerca bàsica.- El significat dels identificadors, nom d’usuari i contrasenya.- Comunicació a través del correu electrònic, funcionament i utilitats principals.- Els proveïdors de correu electrònic, com es pot obtenir el servei.– Criteris per avaluar la fiabilitat de la informació obtinguda. – Els recursos de comunicació: xat, videoconferència… – Utilitats i funcionament de les aplicacions en línia. El calendari.
Procediments– Accedir a un web escrivint l’adreça a la barra d’adreces i consultar-hi informació.- Emmagatzemar adreces preferides.- Emplenar i enviar un formulari per Internet.- Fer una cerca bàsica a través d’un cercador.- Utilitzar el nom d’usuari i la contrasenya.- Obtenir una adreça de correu electrònic.- Consultar correu des d’un web.- Usar un programa de correu electrònic per redactar, enviar i rebre missatges i adjuntar documents.- Utilitzar una llibreta d’adreces.– Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions en línia. El calendari
ActitudsAvaluar de manera crítica la fiabilitat de la informació obtinguda a la xarxa.Valorar positivament els avantatges del sistema de correu electrònic: rapidesa, baix cost, facilitat d’ús.Respectar les normes d’utilització segura i cívica del correu electrònic, i altres recursos de comunicació, i també tenir cura del llenguatge que s’utilitza.Entendre els riscos del correu no desitjat, d’obrir fitxers adjunts, els virus, el correu brossa (spam) o el programari espia, i la necessitat de protegir-se contra aquests.Ser conscient que podem configurar la seguretat i la privadesa en el navegador web. Entendre que cal omplir correctament i amb precisió tots els camps d’un correu electrònic (NOU!)

El quadre següent mostra l’estructura general i l’encaix de la competència C3 Navegació, cerca i comunicació en el món digital en els nivells de COMPETIC en què s’imparteix: 

Realitzacions competencialsIndicadors d’assoliment (COMPETIC INICIAL)Indicadors d’assoliment (COMPETIC 2)
Cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la quan sigui necessari.– Accedeix a un web per consultar i descarregar informació.– Utilitza les mesures de seguretat elementals per a navegar.(NOU!)– Cerca informació i recursos a Internet en diferents formats i a partir de diferents criteris de cerca.- Emmagatzema la informació i els recursos aconseguits (en format text, imatge, àudio i vídeo) a partir de la cerca realitzada.
Establir comunicacions interpersonals a través dels recursos que ens ofereix Internet.– Fa ús del correu electrònic per comunicar-se amb d’altres.- Utilitza un calendari en línia.– Distingeix els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (xat, videoconferència…) – Fa comunicacions asíncrones i síncrones de manera adequada a partir de les aplicacions corresponents.- Utilitza les diverses funcionalitats d’un calendari en línia.- Empra aplicacions que permeten la telefonia de veu IP (VoIP), de dades i multimèdia a la xarxa – Gestiona de manera adequada el correu electrònic.

Programari necessari

  • Sistema operatiu
  • Sistemes de protecció antivirus
  • Altres sistemes de protecció
  • Paquet d’ofimàtica
  • Navegador
  • Gestor de correu
  • Gestor de calendari

Programari que pot utilitzar-se per treballar aquesta competència

Recomanem que s’utilitzin els següents programes:

Complement gestor de calendari Lightning Calendar (https://addons.mozilla.org/es/thunderbird/addon/lightning/?src=cb-dl-mostpopular)

Competència C3: Navegació, cerca i comunicació en el món digital

INTERNET, MECANISMES I MITJANS D’ACCÉS

NC1. El concepte d’Internet

NC2. Mecanismes i mitjans d’accés

NC3. Introducció a la navegació per Internet

NC4. Internet i els navegadors

NC5. Els llocs web

NC6. Configuració del navegador (I)

NC7. Configuració del navegador (II)

NC8. Programes complementaris

LA CERCA A INTERNET

NC9. Cerca i recopilació d’informació amb els cercadors

NC10. Pràctica de navegació, cerca i recopilació d’informació

ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC

NC11. Introducció al correu electrònic

NC12. Edició de missatges

NC13. Reenviament i adjunció de fitxers, normes bàsiques

NC14. Gestió del correu electrònic

ÚS DEL CALENDARI 

NC15. Els calendaris i les agendes digitals

SEGURETAT A LA XARXA

NC16. Seguretat

Informació obtinguda de: https://projectes.xtec.cat/xarxadults/nivells/