Saltar al contenido

COMPETIC 3

Currículum i propostes pedagògiques per al nivell

C4: Tractament de la informació escrita
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
C6: Tractament de la informació numèrica
C7: Tractament de les dades
C8: Presentació de continguts

Orientacions
Atenció! Per matricular-se a COMPETIC 3, i independentment del seu nivell de competència digital, l’alumne haurà de disposar del certificat ACTIC Mitjà o bé del certificat de superació del curs de COMPETIC 2 en un centre d’adults depenent del Departament d’Ensenyament o bé que estigui autoritzat a impartir aquest ensenyament.
La superació de cadascuna de les competències treballades a COMPETIC 3 correspon a una persona usuària que té un ampli domini d’aquestes tecnologies i que disposa de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves competències.

C4: Tractament de la informació escrita.
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6: Tractament de la informació numèrica.
C7: Tractament de les dades.
C8: Presentació de continguts.

El treball de cadascuna d’aquestes competències es desenvolupa en 35 hores lectives (un trimestre). Per tant, sent que el nivell de COMPETIC 3 té una durada de 105 hores, es treballaran tres competències al llarg del curs (una per trimestre). Un cop superades aquestes competències, l’alumne que ho desitgi podrà continuar cursant les competències que li faltin.

No se ha encontrado ninguna entrada