Preparar proves ACTIC / COMPETIC

Es pot preparar el COMPETIC en una escola d’adults.

Es pot preparar el ACTIC en les biblioteques.