Saltar al contenido
Portada » CFA Catalònia – Escola d’adults Santa Eulàlia

CFA Catalònia – Escola d’adults Santa Eulàlia

  Ensenyaments al CFA Catalònia

  Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Formació instrumental
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)
  • Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

  Ensenyaments transprofessionals

  • Llengua anglesa
  • Llengua francesa
  • Competència digital COMPETIC

  Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • A cicles formatius de grau mitjà
  • A cicles formatius de grau superior
  • A la universitat per a majors de 25 anys

  On està el CFA Catalònia?

  L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
  Escola d’adults Santa Eulàlia 
  C/ Transversal, 2. (08902)  
  Tel.: 93 422 82 60 
  Web: https://agora.xtec.cat/cfacatalonia/
  Correu: [email protected]

  CFA Catalònia

  PROJECTES EUROPEUS ERASMUS

  ERASMUS KA1

  La millora de la qualitat educativa després de la implementació de les competències transversals en l’equip de gestió del centre i a través de l’ensenyament de les llengües estrangeres i la seva dimensió europea.

  • Novembre 2017, Bolonya.
  • Novembre 2018, Berlín.

  ERASMUS KA1

  L’exploració del patrimoni cultural europeu en l’ensenyament de les llengües  per al foment de la ciutadania europea i els seus valors democràtics: inclusió, equitat, cohesió i integració.

  1. Octubre 2019, Dublin (Irlanda)

  2. Febrer 2020 , Kalamata (Grècia)

  ERASMUS KA2

   Languages Opening Gates to Society (logs). L’objectiu és compartir bones pràctiques d’aprenentatge de llengües estrangeres entre els quatre centres educatius que formem part del projecte i desenvolupar noves pràctiques i mètodes que poden ser àmpliament utilitzats per beneficiar els nostres estudiants de manera global.

  Centres  participants: Goteborg. Tartu. Poprad i L’Hospitalet de Llobregat:

  • 1a mobilitat: Octubre 2017 Goteborg  (Suècia).
  • 2a mobilitat: Abril 2018 L’Hospitalet de  Llobregat.
  • 3a mobilitat: Octubre 2018 Tartu (Estònia).
  • 4a mobilitat: Març 2019  Poprad  (Eslovàquia).

  2021, ERASMUS KA1. Té una durada d’un any: novembre 2020-desembre 2021:

  La millora de les metodologies en llengües estrangeres, a través del desenvolupamnet de les competències en comunicació lingüística i aprendre a aprendre, fomentant l’aprenentatge al llarg  de la vida i l’empleabilitat en l’ Europa del segle XXI.

  • Maig 2021, Florència (Itàlia)

  Seminari:  The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools.

  • 2. Octubre 2021 , Split (Croàcia)

  Seminari: Enhancing Motivation Strategies in the Contemporary Classroom