Saltar al contenido

CFA Catalònia – Escola d’adults Santa Eulàlia

Ensenyaments al CFA Catalònia

Ensenyaments inicials i formació bàsica

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Formació instrumental
 • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)
 • Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

Ensenyaments transprofessionals

 • Llengua anglesa
 • Llengua francesa
 • Competència digital COMPETIC

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

 • A cicles formatius de grau mitjà
 • A cicles formatius de grau superior
 • A la universitat per a majors de 25 anys

On està el CFA Catalònia?

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Escola d’adults Santa Eulàlia 
C/ Transversal, 2. (08902)  
Tel.: 93 422 82 60 
Web: https://agora.xtec.cat/cfacatalonia/
Correu: [email protected]

CFA Catalònia

PROJECTES EUROPEUS ERASMUS

ERASMUS KA1

La millora de la qualitat educativa després de la implementació de les competències transversals en l’equip de gestió del centre i a través de l’ensenyament de les llengües estrangeres i la seva dimensió europea.

 • Novembre 2017, Bolonya.
 • Novembre 2018, Berlín.

ERASMUS KA1

L’exploració del patrimoni cultural europeu en l’ensenyament de les llengües  per al foment de la ciutadania europea i els seus valors democràtics: inclusió, equitat, cohesió i integració.

 1. Octubre 2019, Dublin (Irlanda)

2. Febrer 2020 , Kalamata (Grècia)

ERASMUS KA2

 Languages Opening Gates to Society (logs). L’objectiu és compartir bones pràctiques d’aprenentatge de llengües estrangeres entre els quatre centres educatius que formem part del projecte i desenvolupar noves pràctiques i mètodes que poden ser àmpliament utilitzats per beneficiar els nostres estudiants de manera global.

Centres  participants: Goteborg. Tartu. Poprad i L’Hospitalet de Llobregat:

 • 1a mobilitat: Octubre 2017 Goteborg  (Suècia).
 • 2a mobilitat: Abril 2018 L’Hospitalet de  Llobregat.
 • 3a mobilitat: Octubre 2018 Tartu (Estònia).
 • 4a mobilitat: Març 2019  Poprad  (Eslovàquia).

2021, ERASMUS KA1. Té una durada d’un any: novembre 2020-desembre 2021:

La millora de les metodologies en llengües estrangeres, a través del desenvolupamnet de les competències en comunicació lingüística i aprendre a aprendre, fomentant l’aprenentatge al llarg  de la vida i l’empleabilitat en l’ Europa del segle XXI.

 • Maig 2021, Florència (Itàlia)

Seminari:  The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools.

 • 2. Octubre 2021 , Split (Croàcia)

Seminari: Enhancing Motivation Strategies in the Contemporary Classroom