Saltar al contenido

C6: Tractament de la informació numèrica.

Competència C6: Tractament de la informació numèrica

Definició de la competència

Crear i utilitzar fulls de càlcul, i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions

Realitzacions competencials i indicadors d’assoliment

Les realitzacions competencials es lliguen amb indicadors d’assoliment que faciliten l’elaboració esmicolada dels criteris d’avaluació de cada competència.

Realitzacions competencials Indicadors
Dissenyar un full de càlcul Crea i edita un full de càlcul per a obtenir un document final determinat utilitzant diferents estils i formats i l’imprimeix, amb programari instal·lat i programari en línia (NOU!)
Traslladar a representació gràfica els components d’un full de càlcul Trasllada a representació gràfica els components d’un full de càlcul
Utilitzar fórmules en el tractament de dades numèriques Aplica funcions bàsiques en un full de càlcul.
Interpretar dades numèriques en un full de càlcul Interpreta les dades i els gràfics senzills en un full de càlcul. (NOU!)

Interpreta i aplica filtres a les dades d’un full de càlcul. (NOU!)

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Continguts

Coneixements – Aplicacions i utilitats d’un full de càlcul.

– Components del full de càlcul.

– Les fórmules i funcions d’un full de càlcul i la seva utilitat.

– La representació gràfica amb un full de càlcul.

– Configuració de la impressió (NOU!)

Procediments – Utilitzar les funcions principals d’un full de càlcul: introduir dades, cercar dades, ordenar dades, cercar i filtrar dades, configurar-ne l’aspecte, emmagatzemar i imprimir.

– Aplicar estils i formats a un full de càlcul.

– Treballar amb fórmules i funcions amb l’ajut de l’assistent.

– Treballar amb diversos fulls de càlcul: inserir-los, duplicar-los, moure’ls.

– Representar gràfics d’un full de càlcul, a través de diagrames i gràfics, amb l’ajut de l’assistent.

– Interpretar una taula i un gràfic.

– Identificar diferents tipus de gràfic segons les dades.

– Utilitzar els fulls de càlcul col·laboratius i en línia per a crear documents, introduir-hi informació, analitzar-la, representar-la i compartir-la.

Actituds – Mostrar respecte per les dades numèriques de documents o fonts privades i confidencials.

– Tenir interès per utilitzar un full de càlcul i entendre els avantatges que comporta i la seva utilitat com a base de dades en alguns casos.(NOU!)

– Ser conscient de la utilitat de les aplicacions en línia de tractament d’informació numèrica. (NOU!)

– Utilitzar les possibilitats que ofereixen les aplicacions en línia del programari de tractament de la informació numèrica per a compartir el treball a realitzar.

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Temporalització aconsellada: 13 hores lectives

El quadre següent mostra l’estructura general i l’encaix de la competència Competència C6: Tractament de la informació numérica en els nivells de COMPETIC en què s’imparteix:

Realitzacions competencials Indicadors d’assoliment (COMPETIC 1) Indicadors d’assoliment (COMPETIC 2) Indicadors d’assoliment (COMPETIC 3)
Dissenyar un full de càlcul Crea un full de càlcul

Utilitza els formats bàsics.

Crea i edita un full de càlcul per a obtenir un document final determinat utilitzant diferents estils i formats i l’imprimeix, amb programari instal·lat i programari en línia (NOU!) Edita un full de càlcul emprant formats avançats.
Traslladar a representació gràfica els components d’un full de càlcul Trasllada a representació gràfica els components d’un full de càlcul Crea i personalitza gràfics de diferents nivells de complexitat.
Utilitzar fórmules en el tractament de dades numèriques Genera fórmules senzilles en un full de càlcul.

Interpreta fórmules senzilles

Aplica funcions bàsiques en un full de càlcul. Genera fórmules i funcions avançades en un full de càlcul.
Interpretar dades numèriques en un full de càlcul Interpreta les dades i els gràfics senzills en un full de càlcul. (NOU!)

Interpreta i aplica filtres a les dades d’un full de càlcul. (NOU!)

Interpreta les dades i els gràfics complexos d’un full de càlcul.

Programari necessari

  • Sistema operatiu.
  • Sistemes de protecció antivirus.
  • Paquet d’ofimàtica.
  • Navegador.

Relació de programari que pot utilitzar-se per treballar aquesta competència

Per la realització d’aquest bloc recomanem que s’utilitzin els següents programes:

  • Sistema operatiu Microsoft Windows
  • Sistema operatiu Linkat:

http://linkat.xtec.cat/portal/index.php

  • Sistemes de protecció antivirus:

Avast!: http://www.avast.com

Avira:https://www.avira.com

  • Altres sistemes de protecció:

SpyBot: http://www.spybot.info.

Ad-aware:https://www.adaware.com

Sygate: http://sygate-personal-firewall.softonic.com/