Saltar al contenido

Relació entre competències i nivells

  • El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències. No cal tenir acreditat l’1 per presentar-s’hi.
  • El nivell 1 inclou 6 competències.
  • El nivell 3 inclou només 5 competències. Té un caràcter modular: per obtenir el certificat el nivell avançat només cal aprovar dues competències, que cal triar entre les cinc següents: C4, C5, C6, C7 i C8.

    Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3 cal tenir acreditat el nivell 2.