Saltar al contenido

Preparació COMPETIC

Es preparen en les Escoles d’adults de la Generalitat de Catalunya.

COMPETIC 1 (equival a certificat ACTIC Bàsic)

Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-Bàsic). No recollides a la formació COMPETIC INICIAL:

 • C6 Tractament de la informació numèrica.
 • C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C1 Cultura, participació i civisme digital.

COMPETIC 2 (equival a certificat ACTIC Mitjà)

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà):

 • C1 Cultura, participació i civisme digital.
 • C2 Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3 Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4 Tractament de la informació escrita.
 • C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6 Tractament de la informació numèrica.
 • C7 Tractament de les dades.
 • C8 Presentació de continguts.

COMPETIC 3 (equival a certificat ACTIC Avançat)

Recull les cinc competències del nivell avançat de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Avançat):

 • C4 Tractament de la informació escrita.
 • C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6 Tractament de la informació numèrica.
 • C7 Tractament de les dades.
 • C8 Presentació de continguts.

Per tal d’obtenir el certificat de COMPETIC cal assolir dues de les cinc competències establertes, com  a mínim.