Saltar al contenido

Expedició i validesa dels certificats

L’aspirant es pot descarregar el certificat des de la seva zona privada (Acreditacions > Certificats obtinguts) sempre que ho necessiti, a partir del moment en què el sistema d’avaluació dona un resultat favorable de la prova.

El certificat ACTIC consisteix en un document digital en format PDF signat electrònicament per la Secretaria de Polítiques Digitals. Conté les dades següents:

  • Nom i cognoms i número de document identificador de la persona titular.
  • Nivell i, en el cas de l’avançat, competències aprovades.
  • Versió dels continguts competencials respecte dels quals s’ha fet la prova. Concretament, s’especifica la norma que els ha aprovat.
  • Data de la sessió o les sessions de la prova en què l’avaluació ha estat satisfactòria.
  • Data d’emissió del certificat.
  • Número de registre.
  • Signatura amb segell electrònic de l’òrgan competent (Secretaria de Polítiques Digitals).

Atenció: El nom i els cognoms apareixeran al certificat de la mateixa manera que l’aspirant els ha introduït en la sol·licitud. Recomanem, doncs, que no ometeu els accents gràfics i que escrigueu el nom i els cognoms en minúscules, tret de les lletres inicials.

En el cas del nivell 3, si la persona titular aprova noves competències, aquestes s’incorporaran al certificat quan es descarregui.

Les persones que hagin participat en alguna de les proves poden consultar mitjançant la zona privada del portal ACTIC el seu historial, que inclou les dades referents a les proves efectuades i els certificats obtinguts.

Verificació de la validesa del certificat

Per verificar la validesa d’aquesta signatura heu de configurar el vostre lector de documents PDF amb l’ajut d’aquests tutorials:

També es pot verificar l’autenticitat del certificat clicant a l’opció “Comprovació del certificat” de la secció “Serveis ACTIC” del menú situat a l’esquerra del portal. S’obrirà una pàgina on caldrà introduir el número de registre que figura al peu del certificat i el número del document identificador (DNI, NIE, passaport) de la persona titular.

També podeu fer servir el validador de documents PDF signats del Consorci AOC: SingaSuite – Validar PDF