Saltar al contenido
CFA Barberà

ENSENYAMENTS

Ensenyaments inicials i formació básica

     – Llengua castellana per a nouvinguts

     – Etapa Instrumental

     – Etapa Bàsica. GES (Graduat en Educació Secundària)

     – Curs Accés a Grau Mitjà. CAM

Idiomes

     – Llengua estrangera: anglès

     – Llengua estrangera: francés

Informàtica

Proves d’accés

Barberà del Vallès
CFA Barberà 08056560
C. de Nemesi Valls, 35 [08210]
Tel. 937 185 818
Públic (Departament d’Ensenyament)

wev: https://agora.xtec.cat/cfa-barbera/