Saltar al contenido
CFA Anna Murià

OFERTA FORMATIVA

  • Formació Instrumental (Alfabetització, Neolectors, Certificat)
  • Graduat d’Educació Secundària (GES)
  • Preparació per a les proves d’Accés a la Universitat per a majors de 25, i majors de 45 anys
  • Preparació per a les proves d’Accés a Cicles de Grau Superior
  • Català (Acollida, Inicial, Llindar)
  • Anglès (Inicial, Funcional)
  • Informàtica (Inicial, Competic 1, 2 i 3)

Terrassa
CFA Anna Murià 08059691
C. de Terque, 76 [08225]
Tel. 937 801 409
web: http://cfaannamuria.cat/