Saltar al contenido

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

Competència C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

Definició de la competència

Tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.

Realitzacions competencials i indicadors d’assoliment

Les realitzacions competencials es lliguen amb indicadors d’assoliment que faciliten l’elaboració esmicolada dels criteris d’avaluació de cada competència.

Realitzacions competencials Indicadors
Traspassar informació gràfica entre dispositius.
Obtenir i tractar imatges fixes i en moviments. – Utilitza les diferents eines d’un editor d’imatges.

– Modifica imatges digitals fixes.

Enmagatzemar i accedir a informació multimèdia. – Emmagatzema i reprodueix fitxers de so amb aplicacions de l’ordinador.

– Accedeix a espais d’Internet que permeten la reproducció de contingut en format de vídeo i àudio.

Obtenir i tractar informació sonora. – Edita so gravant, modificant, introduint efectes, mesclant, etc.

– Utilitza programari per accedir a informació visual, sonora o gràfica en format digital.

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Continguts

Coneixements – Bases i programari per al tractament i retoc d’imatges digitals fixes.

– Els diferents tipus de format de so i d’imatge, i les seves extensions.

– L’editor d’imatges.

– L’editor de so.

– Espais d’Internet amb contingut multimèdia (vídeo i àudio)

– L’editor de vídeo (NOU!)

Procediments – Retocar i modificar imatges fotogràfiques utilitzant aplicacions: ajustament de color, de grandària i d’orientació, capes d’ajustament… (NOU!)

– Convertir formats gràfics.

– Emprar programari per a accedir a imatges, fitxers d’àudio o vídeo i per a reproduir-los.

– Modificar els fitxers de so: durada, equalització…

– Capturar fotogrames d’un vídeo

– Configurar un vídeo per ser visualitzat des d’Internet. (NOU!)

Actituds – Fer un ús responsable de les imatges, vídeos digitals i fitxers de so digital, respectant la privadesa i la propietat intel·lectual.

– Ser conscient de les possibilitats d’un editor per tal de tractar i millorar la qualitat de les imatges fixes.

– Utilitzar la resolució adequada segons l’ús que farem de la imatge. (NOU!)

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Temporalització aconsellada: 17 hores lectives

El quadre següent mostra l’estructura general i l’encaix de la competència Competència C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment en els nivells de COMPETIC en què s’imparteix:

Realitzacions competencials Indicadors d’assoliment (COMPETIC 1) Indicadors d’assoliment (COMPETIC 2) Indicadors d’assoliment (COMPETIC 3)
Traspassar informació gràfica entre dispositius. – Identifica els principals formats digitals d’imatge, so i vídeo.

– Traspassa imatges digitals entre diferents dispositius (càmera digital, ordinador, escànner, etc.).

Obtenir i tractar imatges fixes i en moviments. Obté i emmagatzema imatges digitals fixes o en moviment.(NOU!)

Imprimeix imatges fixes.

Utilitza les diferents eines d’un editor d’imatges.

Modifica imatges digitals fixes.

Converteix imatges fixes en diferents formats gràfics.

Empra eines avançades d’un editor d’imatges.

Captura un vídeo d’un dispositiu extern.

Edita un vídeo retallant, modificant, ordenant seqüències, etc.

Crea i grava vídeos en diferents dispositius digitals i portables.(NOU!)

Emmagatzemar i accedir a informació multimèdia. Obté fitxers de so des de diversos dispositius (MP3, CD d’àudio, etc.). Emmagatzema i reprodueix fitxers de so amb aplicacions de l’ordinador.

Accedeix a espais d’Internet que permeten la reproducció de contingut en format de vídeo i àudio.

Edita so gravant, modificant, introduint efectes, mesclant, etc.
Obtenir i tractar informació sonora. Enregistra so en un CD o DVD. Utilitza programari per accedir a informació visual, sonora o gràfica en format digital.

Edita so gravant, modificant, introduint efectes, mesclant, etc.

Programari necessari

  • Paquet d’ofimàtica.
  • Navegador.
  • Programa d’edició d’imatges.
  • Programa d’edició d’àudio.
  • Reproductor multimèdia.
  • Programa per a la creació de CD i DVD.

Programari que pot utilitzar-se per treballar aquesta competència

Per la realització d’aquest bloc recomanem que s’utilitzin els següents programes:

https://www.mozilla.org/ca/firefox

https://www.softcatala.org/programes/vlc-media-player