Saltar al contenido
Portada » CFA La Llagosta

CFA La Llagosta

  CFA La Llagosta

  L’oferta educativa dels centres d’educació d’adults és la
  següent:
  • ensenyaments de llengües (català, castellà, anglès i
  francès);
  • COMPETIC;
  • formació instrumental;
  • educació secundària per a les persones adultes;
  curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau
  mitjà (CAM);
  •preparació per a les proves d’accés (a cicles de grau
  mitjà i superior, a la universitat per a majors de 25
  anys).

  web: https://blocs.xtec.cat/llagosta/

  La Llagosta
  CFA La Llagosta 08059044
  C. de l’Estació, 28 [08120]
  Tel. 935 744 981
  Públic (Departament d’Ensenyament)