Saltar al contenido
CFA La Llagosta

L’oferta educativa dels centres d’educació d’adults és la
següent:
• ensenyaments de llengües (català, castellà, anglès i
francès);
• COMPETIC;
• formació instrumental;
• educació secundària per a les persones adultes;
curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau
mitjà (CAM);
•preparació per a les proves d’accés (a cicles de grau
mitjà i superior, a la universitat per a majors de 25
anys).

web: https://blocs.xtec.cat/llagosta/

La Llagosta
CFA La Llagosta 08059044
C. de l’Estació, 28 [08120]
Tel. 935 744 981
Públic (Departament d’Ensenyament)