Saltar al contenido

C7: Tractament de les dades.

C7 Tractament de les dades

Definició de la competència

Mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades.

Realitzacions competencials i indicadors d’assoliment

Les realitzacions competencials es lliguen amb indicadors d’assoliment que faciliten l’elaboració esmicolada dels criteris d’avaluació de cada competència.

Realitzacions competencials Indicadors
Crear i introduir dades en una base de dades Crea una base de dades senzilla a partir de l’assistent

Introdueix dades en una base ja existent

Fer consultes en una base de dades Fa consultes concretes a partir d’una base de dades
Crear formularis en una base de dades Crea formularis senzills a partir de l’assistent.
Extreure informes de dades a partir d’una base de dades Genera informes a partir de taules o consultes de la base de dades amb l’ajut de l’assistent.

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Continguts

Coneixements – La funcionalitat de les bases de dades.

– Significat dels termes bàsics d’una base de dades.

– Els diferents objectes presents en una base de dades.

– L’assistent per a la creació de bases de dades.

– La privadesa de dades.

Procediments – Crear una base de dades senzilla a partir de l’assistent.

– Introduir dades en una base de dades.

– Obrir i tancar una base de dades, i consultar dades d’una base de dades a partir de diferents camps.

– Crear formularis amb l’assistent.

– Generar informes.

Actituds – Entendre els avantatges que representa l’ús d’una base de dades.

– Tenir interès per usar i explotar els principals recursos que ens proporciona una base de dades.

– Ser conscient de què significa el concepte de privadesa de dades .

– Entendre la importància de preservar les dades. (NOU!)

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

El quadre següent mostra l’estructura general i l’encaix de la competència Competència C7: Tractament de les dades en els nivells de COMPETIC en què s’imparteix:

Realitzacions competencials Indicadors d’assoliment (COMPETIC 2) Indicadors d’assoliment (COMPETIC 3)
Crear i introduir dades en una base de dades Crea una base de dades senzilla a partir de l’assistent

Introdueix dades en una base ja existent

Crea una base de dades sense l’ús de l’assistent.
Fer consultes en una base de dades Fa consultes concretes a partir d’una base de dades Fa consultes de tipus avançat a partir d’una base de dades.
Crear formularis en una base de dades Crea formularis senzills a partir de l’assistent Crea formularis sense l’ús de l’assistent.
Extreure informes de dades a partir d’una base de dades Genera informes a partir de taules o consultes de la base de dades amb l’ajut de l’assistent Genera informes estàtics o dinàmics a partir de taules o consultes de la base de dades.

Temporalització aconsellada: 16 hores lectives

Programari necessari

  • Sistema operatiu.
  • Sistemes de protecció antivirus.
  • Paquet d’ofimàtica.
  • Navegador.

Relació de programari que pot utilitzar-se per a treballar aquesta competència

Per a la realització d’aquest bloc recomanem que s’utilitzi el següent programa: