Saltar al contenido
CFA Nou Girona

Centre de Formació d’Adults Nou Girona

Oferta formativa

Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GES)
(Presencial i a distància)

Català
• Nivell A1
• Nivell A2
• Nivell B1

Anglès
• Nivell A1
• Nivell A2
Preparació per a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Informàtica
COMPETIC inicial
COMPETIC 1 (certificat bàsic ACTIC)
COMPETIC 2 (certificat mitjà ACTIC)
COMPETIC 3 (certificat avançat ACTIC)

COMPETIC*: Certificats de Competència Digital d’Educació d’Adults
ACTIC**: Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Atenció al públic
Dimarts i dijous:
Matí: 11h a 13 h
Tarda: 17 a 19 h

Horari lectiu  
De 9 a 21 h 

Dades de contacte

Carrer Narcís Xifra i Masmitjà, 43
17005 Girona
Tel. 972 230 403

A/e: [email protected]

Web: https://agora.xtec.cat/cfanougirona/