Saltar al contenido

COMPETIC Inicial

 Currículum i propostes pedagògiques per al nivell

C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
C3: Navegació i comunicació en el món digital
C4: Tractament de la informació escrita
Orientacions

El nivell de COMPETIC Inicial complementa al nivell de COMPETIC 1. La superació d’ambdós nivells aporta a l’alumnat el domini elemental de les tecnologies de la informació i la comunicació. La superació d’aquest nivell comporta un domini bàsic d’aquestes tecnologies i un inici en el coneixement i ús pel que respecta a les competències assenyalades en negreta:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital. (COMPETIC 1)
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu. (COMPETIC Inicial)
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital. (COMPETIC Inicial)
 • C4: Tractament de la informació escrita. (COMPETIC Inicial)
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (COMPETIC 1)
 • C6: Tractament de la informació numèrica. (COMPETIC 1)

Per aconseguir un desenvolupament d’aquestes competències, cal tenir en compte que totes presenten determinats continguts, procediments i actituds que estan en estreta relació i complementarietat; per tant:

 • No és convenient treballar cadascuna de les competències sempre de forma aïllada. Per altra banda, cal omplir-les de significat, de contingut significatiu per a l’alumnat; cal exercitar-les i, alhora, fer-les útils en la resolució de les situacions que el món físic i social planteja.
 • Si un alumne de COMPETIC Inicial ha de elaborar un document sobre un tema qualsevol, haurà de posar en joc determinats procediments relatius a les tres competències que es treballen en el nivell, per exemple:
Accedir a un web escrivint l’adreça a la barra d’adreces i consultar-hi informació. (COMPETIC Inicial, C3) Inserir imatges en un document de text (COMPETIC Inicial, C4) Organitzar fitxers de manera bàsica.(COMPETIC Inicial, C2)

És a dir, hi ha realitzacions competencials i procediments que són susceptibles d’engendrar una infinitat de conductes adequades respecte a una infinitat de situacions noves, per exemple Donar format bàsic a un document de text per tal que sigui adequat a l’ús que se li hagi de donar i intel·ligible per a qui el llegeixi: format de font, alineació de paràgraf, majúscules, etc. (COMPETIC Inicial, C4). D’altres, en canvi, només s’apliquen una situació o família de situacions determinada, per exemple, Ser capaç d’aplicar perfils i ombres de paràgrafs (COMPETIC 1, C4)

Per tant, en el moment de programar el curs, el docent haurà de tenir en compte les possibles relacions entre les diferents competències que s’hi treballin, tractant-les, sempre que sigui possible, de manera integrada. Recordem que cal entendre les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals el subjecte pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant. Es tracta de desenvolupar la competència digital de la persona i no els coneixements estrictament instrumentals basats en productes i programaris concrets.

El nivell de COMPETIC Inicial té una durada de 105 hores (3 hores setmanals). Cal distribuir-les de forma equitativa entre les tres competències que s’hi treballen:

 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu. (35 hores)
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital. (35 hores)
 • C4: Tractament de la informació escrita. (35 hores)

Això vol dir que s’ha de procurar que al llarg del curs cal treballar tots els continguts assenyalats al currículum per a cada competència de forma proporcional, ja que en cursos superiors el treball d’aquestes competències està basat en el domini que s’assoleix amb la superació d’aquest nivell.