Saltar al contenido

COMPETIC 2

Currículum i propostes pedagògiques per al nivell

C1: Cultura, participació i civisme digital
C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
C3: Navegació i comunicació en el món digital
C4: Tractament de la informació escrita
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
C6: Tractament de la informació numèrica
C7: Tractament de les dades
C8: Presentació de continguts
Orientacions

L’assoliment d’aquest nivell correspon a una persona usuària que té autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies. Per tant, abans de matricular un alumne a aquest nivell cal assegurar-se de que ja disposa d’un domini elemental de les competències treballades en els dos nivells anteriors:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital. (COMPETIC 1)
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu. (COMPETIC Inicial)
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital. (COMPETIC Inicial)
 • C4: Tractament de la informació escrita. (COMPETIC Inicial)
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (COMPETIC 1)
 • C6: Tractament de la informació numèrica. (COMPETIC 1)

L’alumne de COMPETIC 2 supera el nivell quan mostra un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. S’hi treballen totes les competències:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital.
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4: Tractament de la informació escrita.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.
 • C7: Tractament de les dades.
 • C8: Presentació de continguts.

Per aconseguir un desenvolupament d’aquestes competències, cal tenir en compte que totes presenten determinats continguts, procediments i actituds que estan en estreta relació i complementarietat. Per tant, no és convenient treballar cadascuna de les competències de forma aïllada sempre. Per altra banda, cal omplir-les de significat, de contingut significatiu per a l’alumnat; cal exercitar-les i, alhora, fer-les útils en la resolució de les situacions que el món físic i social planteja. Cal tenir en compte, a més, que hi ha realitzacions competencials i procediments que són susceptibles d’engendrar una infinitat de conductes adequades respecte a una infinitat de situacions noves. D’altres, en canvi, només s’apliquen una situació o família de situacions determinada.

Per tant, en el moment de programar el curs, el docent haurà de tenir en compte les possibles relacions entre les diferents competències que s’hi treballin, tractant-les, sempre que sigui possible, de manera integrada. Recordem que cal entendre les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals el subjecte pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant. Es tracta de desenvolupar la competència digital de la persona i no els coneixements estrictament instrumentals basats en productes i programaris concrets.

El nivell de COMPETIC 2 té una durada de 140 hores (4 hores setmanals). Cal distribuir-les de forma equitativa entre les vuit competències que s’hi treballen. Això vol dir que s’ha de procurar que al llarg del curs cal treballar tots els continguts assenyalats al currículum per a cada competència de forma proporcional, ja que el treball específic de les competències C4, C5, C6, C7 i C8 a COMPETIC 3 està basat en el domini que s’assoleix amb la superació d’aquest nivell.

No se ha encontrado ninguna entrada