Saltar al contenido
CFA BALAGUER

Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Llengua catalana (nivell 1 i 3 : A1-B1)
  • Llengua castellana (nivell 1 i 2: A1 i A2)
  • Ensenyaments Instrumentals (nivells 1 i 3)

Marc Europeu de Referència de les Llengües:

Ensenyaments transprofessionals

  • Llengua anglesa (nivell 1, 2, 3: A1, A2.1, A2+). Nivell 3 dona accés a 3r d’EOI sense prova nivell
  • Competència digital COMPETIC ( nivell inicial, 1, 2 i 3.  Els nivell 1 al 3 equivalen a Actic Bàsic, Mitjà, avançat)

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • A cicles formatius de grau mitjà.
  • A cicles formatius de grau superior.

El certificat de CFGS amb el graduat de l’ESO equival al batxillerat a efectes administratius, laborals o oposicions.

Els nostres cursos són anuals de setembre a juny (excepte proves accés que són fins el dia de les proves).

web https://agora.xtec.cat/cfabalaguer/

CFA Balaguer Verge de Montserrat, 11
25600 Balaguer

973448159 mapa | contacte