Saltar al contenido

C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.

Competència C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu

 

Definició de la competència

Utilitzar les funcions bàsiques d’un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant els fonaments de la tecnologia digital.

Realitzacions competencials i indicadors

Les realitzacions competencials es lliguen amb indicadors d’assoliment que faciliten l’elaboració esmicolada dels criteris d’avaluació de cada competència.

Realitzacions competencials Indicadors
Identificar els fonaments de la tecnologia digital i les seves aplicacions en diversos àmbits de la vida quotidiana. – Utilitza dispositius digitals.

– Identifica els tipus de tecnologia de connectivitat, les seves característiques, diferències i utilitat.

Utilitzar els components d’un sistema informàtic i les modalitats de treball en xarxa. – Configura un dispositiu mòbil perquè funcioni eficaçment.

– Instal·la i configura un element perifèric.

– Comparteix recursos amb altres equips a través de la xarxa.

– Traspassa i recupera informació des d’altres dispositius.

– Fa un manteniment bàsic de l’equip i resol problemes habituals.(NOU!)

– Configura un ordinador personal per a un funcionament eficaç. (NOU!)

Emprar les principals utilitats de programari i sistema operatiu. – Utilitza elements i funcions d’usuari avançat del sistema operatiu i personalitza els menús, les barres i l’escriptori.

– Instal·la, gestiona i desinstal·la components de programari.

– Fa còpies de seguretat de fitxers propis.

– Reconeix i aplica els diversos sistemes de protecció i seguretat.

– Gestiona i comprimeix fitxers quan és necessari.

– Comprova si l’ordinador compleix els requisits mínims per al bon funcionament d’una aplicació.

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Continguts

Coneixements – Conceptes avançats de les TIC.

– Principals dispositius digitals (ordinador, reproductor d’àudio i vídeo, mòbil, telèfon intel·ligent —smartphone—, tauleta tàctil, televisió intel·ligent, lector de llibres electrònics —e-reader—, agenda electrònica, navegador GPS…).(NOU!)

– Classificació de la tecnologia de connectivitat: amb cable (xarxes, perifèrics, ADSL, fibra òptica, encaminadors -routers-) i sense cable (Wi-Fi, tecnologia Bluetooth, infrarojos, GSM, 3G, 4G). Principals diferències i utilitats.

– Elements que intervenen a l’hora de configurar un ordinador personal i els principals elements perifèrics: impressores, escàners i impressores 3D.(NOU!)

– Usos i funcions de compartir recursos a través de la xarxa amb diferents equips.

– Conceptes bàsics per al manteniment i la resolució de problemes comuns.

– Funcions d’usuari avançat del sistema operatiu.

– Funcions i usos del programari més habitual.

– La funció i necessitat de fer còpies de seguretat.

– Sistemes de protecció i seguretat. Els antivirus i els tallafocs, què són i per a què serveixen.

– La gestió i compressió de fitxers.

– La geolocalització.(NOU!)

– Internet de les coses: dispositius i connectivitat.(NOU!)

– La tecnologia NFC i la seva aplicació.(NOU!)

– Els dispositius portables (wearables).(NOU!)

– Els dispositius mòbils, els seus sistemes operatius i les botigues d’aplicacions.(NOU!)

– Els escriptoris en línia.(NOU!)

– L’emmagatzematge en núvol.(NOU!)

Procediments – Configurar els dispositius per a un funcionament el més òptim possible.

– Instal·lar i configurar els principals perifèrics d’un ordinador.

– Fer servir la xarxa per compartir recursos amb altres equips i usuaris.

– Emprar els principals dispositius d’emmagatzematge d’informació copiant, traspassant i/o recuperant informació.

– Fer el manteniment bàsic de l’equip i resoldre els problemes més comuns.

– Personalitzar la configuració de menús, barres, escriptori, etc.

– Instal·lar, gestionar i desinstal·lar components i/o aplicacions de programari.

– Fer còpies de seguretat de fitxers propis.

– Reconèixer i aplicar els diversos sistemes de protecció i seguretat quan escau (antivirus).

– Comprimir fitxers.

– Comprovar memòria, dispositius i aplicacions de l’ordinador per tal que funcionin de manera òptima.

– Utilitzar la geolocalització en dispositius mòbils. (NOU!)

– Configurar els dispositius mòbils: connexions sense fil, notificacions, pantalles —icones i ginys (widgets)—.(NOU!)

– Descarregar i instal·lar aplicacions per a dispositius mòbils a través de la botiga d’aplicacions.(NOU!)

– Utilitzar gestos multitàctils en els dispositius mòbils. (NOU!)

Actituds – Ser conscient de la importància d’aplicar les normes corporatives d’ús de l’equipament informàtic quan s’escau.

– Ser conscient de què significa compartir informació amb d’altres a través de la xarxa.

– Ser conscient de la necessitat de prendre mesures de seguretat en l’ús de les TIC.

– Tenir una perspectiva oberta respecte al que significa treballar amb programari lliure.

– Responsabilitzar-se de la comprovació dels requisits de bon funcionament de l’ordinador així com del manteniment bàsic d’aquest.

– Responsabilitzar-se de fer còpies de seguretat de fitxers personals en els terminis adequats.

– Comprendre els riscos d’usar xarxes WI-FI obertes.(NOU!)

– Entendre els riscos per a la privadesa de la geolocalització en dispositius mòbils.(NOU!)

– Ser conscient dels riscos de concedir permisos en instal·lar aplicacions.(NOU!)

– Comprendre els avantatges i els riscos de la informàtica en núvol.(NOU!)

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

 

Temporalització aconsellada: 15 hores lectives

El quadre següent mostra l’estructura general i l’encaix de la competència C2 Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu en els nivells de COMPETIC en què s’imparteix:

Realitzacions competencials Indicadors d’assoliment (COMPETIC INICIAL) Indicadors d’assoliment (COMPETIC 2)
Identificar els fonaments de la tecnologia digital i les seves aplicacions en diversos àmbits de la vida quotidiana. – Identifica els conceptes bàsics de les TIC i utilitza les principals eines que es basen en les TIC (mòbils, ordinadors).

– Reconeix els principals tipus de tecnologia de connectivitat i les seves característiques bàsiques.

– Identifica els principals dispositius mòbils i n’utilitza les principals funcions.(NOU!)

– Utilitza dispositius digitals.

– Identifica els tipus de tecnologia de connectivitat, les seves característiques, diferències i utilitat.

Utilitzar els components d’un sistema informàtic i les modalitats de treball en xarxa. – Identifica els components principals d’un ordinador, les seves funcions i empra els perifèrics principals.

– Està familiaritzat/ada amb els conceptes de maquinari i del programari i identifica la diferència entre tipus de programari pel que fa a les llicències i al mode de generació i distribució.

– Reconeix el concepte de xarxa i la possibilitat de compartir recursos enxarxa amb altres equips.

– Utilitza els principals dispositius d’emmagatzematge per gravar informació.

– Configura un dispositiu mòbil perquè funcioni eficaçment.

– Instal·la i configura un element perifèric.

– Comparteix recursos amb altres equips a través de la xarxa.

– Traspassa i recupera informació des d’altres dispositius.

– Fa un manteniment bàsic de l’equip i resol problemes habituals.(NOU!)

– Configura un ordinador personal per a un funcionament eficaç. (NOU!)

Emprar les principals utilitats de programari i sistema operatiu. – Identifica els tipus bàsics de programari, les seves funcions i les funcions bàsiques d’un sistema operatiu.

– Organitza l’escriptori, accedeix a les aplicacions, treballa amb les finestres i les icones i organitza fitxers.

– Utilitza elements i funcions d’usuari avançat del sistema operatiu i personalitza els menús, les barres i l’escriptori.

– Instal·la, gestiona i desinstal·la components de programari.

– Fa còpies de seguretat de fitxers propis.

– Reconeix i aplica els diversos sistemes de protecció i seguretat.

– Gestiona i comprimeix fitxers quan és necessari.

– Comprova si l’ordinador compleix els requisits mínims per al bon funcionament d’una aplicació.

Programari necessari

 • Sistema operatiu.
 • Sistemes de protecció antivirus.
 • Altres sistemes de protecció.
 • Paquet d’ofimàtica.
 • Navegador.

Relació de programari que pot utilitzar-se per treballar aquesta competència

Avast! http://www.avast.com

Avira https://www.avira.com/

 • Altres sistemes de protecció:

SpyBot http://www.spybot.info

Ad-aware http://www.lavasoft.com

Sygate http://sygate-personal-firewall.softonic.com

 • Paquet d’ofimàtica LibreOffice:

https://www.softcatala.org/programes/libreoffice

 • Paquet d’ofimàtica OpenOffice:

https://www.softcatala.org/programes/libreoffice/

 • Navegador Mozilla Firefox:

https://www.softcatala.org/programes/firefox/

 • Programari per a realitzar còpies de seguretat:

Cobian Backup http://cobian-backup.softonic.com/

Fiabee http://fiabee.softonic.com

 • Compressor i descompressor de fitxers:

Izarc http://izarc.softonic.com/

DISPOSITIUS PORTABLES

T1. Els dispositius portables i el seu ús (I)

T2. Els dispositius portables i el seu ús (II)

TECNOLOGIA DE CONNECTIVITAT

T3. Les xarxes i les seves característiques. Connectivitat

CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS

T4. Instal·lació i desinstal·lació de programari.

T5. Compressió i descompressió de fitxers.

METODOLOGIES PER A MANTENIR EL SISTEMA INFORMÀTIC.

T6. Configuració dels elements i actualització del sistema.

LA SEGURETAT AL MÓN DIGITAL

T7. Estratègies, recursos i programari de prevenció,  protecció i seguretat