Saltar al contenido

Actualització de continguts ACTIC

Periòdicament es fa un procés de revisió i actualització de continguts mitjançant una ordre del departament competent de la Generalitat. La revisió implica que s’hi han introduït modificacions formals per millorar-ne la claredat. L’actualització implica comporta incorporar nous continguts o canviar-los de nivell.

El certificat de l’ACTIC, com a document administratiu, no caduca.

Ara bé, quan s’aprovi una actualització de continguts, la persona que tingui un certificat corresponent a un nivell afectat –o, en el cas del nivell 3, unes competències afectades– per l’actualització podrà presentar una nova sol·licitud per obtenir un certificat actualitzat.

Si uns continguts determinats (nivell, competència) no s’han actualitzat i només s’han revisat, no és possible actualitzar el certificat corresponent.

Versions dels continguts

Les versions que s’han anat publicant dels continguts són les següents:

 1. La inicialment aprovada pel decret regulador de l’ACTIC:
  • Consten en l’annex 2 del Decret 89/2009.
  • Vigents del 12.6.2009 al 18.2.2013
 2. La que és fruit del primer procés de revisió i actualització:
  • Consten en l’annex de l’Ordre EMO/417/2012.
  • Vigents del 19.2.2013 al 3.7.2016
  • Actualitza només els nivells 1 i 2. Els revisa tots tres.
 3. La que és fruit del segon procés de revisió i actualització:
  • Consten en l’annex de l’Ordre PRE/18/2016.
  • Vigents actualment, des del 4.7.2016
  • Actualitza només els nivells 1 i 2. Els revisa tots tres

Totes les versions es poden consultar a l’apartat “Documentació de referència» del portal.