Saltar al contenido

LLENGUES

Impartim classes de català, castellà i anglès. Consulta’ns per saber tots els nivells i horaris disponibles.5

Català

El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua catalana i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.5

Castellà

El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua castellana i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.5

Anglès

El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua anglesa i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.

GRADUAT EN ESO

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

COMPETIC

Els ensenyaments COMPETIC tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.l

PROVES D’ACCÉS

Impartim classes per preparar les proves d’accés a cicles formatius de grau superior i a persones majors de 25 anys que vulguin accedir a la universitat.5

Grau superior

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius.5

Universitat

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 o 45 anys per a les proves d’accés a la universitat.

Correu electrònic

[email protected]

Adreça

Edifici Cristalleries Planell
Carrer del Doctor Ibáñez, 38
08014 Barcelona

Telèfon

93 763 61 93