Saltar al contenido

NC4. Internet i els navegadors

Objectius

 • Saber obrir un navegador.
 • Conèixer elements bàsics de la finestra del navegador.

Continguts

Conceptes:

 • La xarxa: que són i on són les pàgines web.
 • Parts de l’adreça.
 • Comprendre la informació que proporciona la barra de títol i la barra d’estat.

Procediments:

 • Obertura del navegador des del menú Inici.
 • Utilització de la barra d’adreces i la barra de desplaçament.

Proposta d’activitats

 • Obrir el navegador des del menú Inici.
 • Observar el funcionament de la barra de desplaçament.
 • Anar a la pàgina d’alguna entitat local escrivint l’adreça a la barra d’adreces, observar la barra d’estat mentre es carrega i el títol.
 • Anar a  la portada d’algun diari.
 • Observar com en el menú desplegable de la barra d’adreces han quedat registrades les últimes pàgines visitades.

Activitats d’ampliació

 • Repetir l’exercici obrint un altre navegador.

Suggeriments

 • Cal fer una introducció teòrica amb conceptes bàsics abans de posar-se davant l’ordinador.
 • L’Explorer és un dels navegadors més utilitzats (ja que ve incorporat en el Sistema operatiu Windows), però és interessant no limitar-nos a aquest i treballar amb altres opcions, com pot ser el navegador lliure Firefox, amb el qual presenta lleugeres diferències. No cal fer tot amb els dos, però seria interessant anar-los combinant per a què l’alumnat  es familiaritzés amb ells.
 • Es poden presentar altres navegadors, com ara el Chrome de Google.

Alguns recursos