Saltar al contenido

NC7. Configuració del navegador (II)

Objectius

 • Conèixer les possibilitats de configuració dels navegadors.
 • Comparar les opcions dels diferents navegadors.  
 • Consolidar els coneixements adquirits a la sessió anterior.

Continguts

Conceptes:

 • L’Historial.
 • Navegar sense connexió: els arxius temporals d’Internet.
 • Les galetes.
 • Netejar les dades personals desades al navegador.
 • Finestres emergents.

Procediments:

 • Utilització dels botons bàsics de la barra de navegació.
 • Coneixement de les possibilitats que ofereixen els menús.
 • Utilització de l’Ajuda del navegador.
 • Configuració de la pàgina d’inici del Navegador, les opcions d’Internet…
 • Activació de la navegació sense connexió, comprovar que podem veure les pàgines anteriorment visitades.
 • Consulta de l’Historial de navegació. Configurar-lo.
 • Coneixement de l’existència dels arxius temporals d’Internet, distinció de les galetes emmagatzemades.
 • Permís o bloqueig de les finestres emergents des de la barra de navegació.
 • Personalització del navegador.

Proposta d’activitats

 • Les activitats d’observació i exploració de les possibilitats del navegador són fonamentalment les mateixes que les realitzades a la sessió anterior. Si algú no les va acabar, millor que continuï amb el navegador inicial per tal de que conegui bé un dels dos navegadors.
 • Veure quin és l’Historial, activar l’opció de navegar sense connexió i comprovar que podem navegar per les pàgines que s’han visitat anteriorment.
 • Veure les possibilitats de configuració de l’Historial.
 • Localitzar la ubicació de la carpeta d’Arxius temporals, distingir les galetes i netejar aquesta informació.
 • Fer alguna recerca amb Google, visitant algunes de les pàgines trobades, comprovar aleshores les galetes afegides (Firefox té una opció que  facilita la visualització de les galetes a Eines >Opcions >Privadesa).

Activitats d’ampliació

 • Trobar diferències entre dos navegadors: opcions i accions que un permet fer i l’altre no.

Suggeriments  

 • És una sessió com l’anterior, en què els i les alumnes han d’explorar i aprendre per si mateixos. Es pot proporcionar un qüestionari per a dirigir la sessió i assegurar-nos que en treuen profit. S’ha afegit la navegació sense connexió i les activitats sobre la carpeta d’Arxius temporals i galetes per a aprofundir en aquests aspectes i aplicar la informació que l’alumnat ha tractat en la sessió anterior.

Alguns recursos

 • Els mateixos recursos que s’han emprat en els temes anteriors.
 • Com usen Internet els cecs i accessibilitat (es tracta d’un podcast d’una tertúlia, que pot resultar de nivell massa elevat per a l’alumnat, però pot ser interessant per al/la docent de cara a poder donar resposta a consultes): http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=24762