Saltar al contenido

NC6. Configuració del navegador (I)

Objectius

 • Saber que el navegador no és més que un programa que s’encarrega de visualitzar les instruccions construïdes en un llenguatge compatible amb tots els sistemes operatius que és l’html.
 • Conèixer les possibilitats de configuració del navegador.

Continguts

Conceptes:

 • Possibilitats del navegadors (especialment del Mozilla Firefox).
 • El llenguatge html i l’hipertext.
 • La barra de navegació.
 • Els menús del navegador.
 • Les finestres de navegació, les pestanyes del navegador.
 • Els navegadors més usuals.

Procediments:

 • Utilització eficaç dels botons bàsics de la barra de navegació.
 • Ús de l’ajuda del navegador.
 • Configuració de la pàgina d’inici del navegador.
 • Canvi de la mida de la lletra.

Proposta d’activitats

 • Obrir la mateixa pàgina en dos navegadors, veure el codi font, fixar-se en les etiquetes del llenguatge html. Comprovar que en els dos navegadors el codi és el mateix.
 • Canviar la mida de la lletra amb el menú Visualitza.

Escollir un navegador:

 • Fixar-se en la barra de títol i la barra d’estat en carregar una pàgina.
 • Presentar la funció dels botons bàsics de la barra d’eines.
 • Passejar-se per la barra de menús. Obrir el menú Ajuda per conèixer el seu funcionament: llegir algun contingut, buscar ajuda a l’índex (per exemple: canviar la pàgina d’inici, canviar la mida del text, ….)
 • Visitar les opcions d’Internet, al menú Eines.
 • Canviar la pàgina d’inici.
 • Llegir al menú Ajuda què són les cookies o galetes.
 • Al menú Ajuda, buscar com navegar sense carregar les imatges web.

Activitats d’ampliació

 • Treballar amb altres navegadors.

Suggeriments  

 • És una sessió en què els i les alumnes han d’explorar i aprendre per si mateixos, es pot proporcionar un qüestionari per a dirigir la cerca  i assegurar-nos que en treuen profit.
 •  És interessant actualitzar els navegadors abans de dur a terme la pràctica.

Alguns recursos

 • Es poden emprar els mateixos recursos recomanats a les fitxes anteriors.