Saltar al contenido

NC10. Pràctica de navegació, cerca i recopilació d’informació

Objectius

 • Utilitzar el recurs Favorits per a recopilar i organitzar la informació
 • Posar en pràctica de forma autònoma i en petits grups els coneixements de navegació i recopilació d’informació adquirits fins ara.

Continguts

Conceptes:

 • Organització de la informació en carpetes.
 • Conèixer les possibilitats que ofereix la xarxa a l’hora d’organitzar viatges i sortides.

Procediments:

 • Creació de carpetes a Favorits o a Adreces d’interès.
 • Cerca d’informació concreta a la xarxa sobre un tema proposat.
 • Anàlisi de la informació disponible a la xarxa.
 • Desat de la informació en el disc local.
 • Elaboració d’un dossier amb la informació obtinguda d’Internet.

Proposta d’activitats

 • Fer una gimcana de recerca, buscant i recopilant informació amb un objectiu comú.
  Un possible exemple seria l’encàrrec d’organitzar un petit viatge de quatre dies. Es pot proposar tant cerca d’horaris de tren o avió, preu, hostatge, cerca de mapes i plànols, informació turística, història i geografia de la ciutat o comarca a visitar, museus i horaris de visita, preu de l’entrada, etc.
 • Elaborar un document a partir de la informació obtinguda.

Activitats d’ampliació

 • Exportar les adreces seleccionades a l’altre navegador. Buscar amb l’altre navegador, importar les adreces al primer.

Suggeriments

 • L’activitat està pensada en dues sessions, la primera es dedicarà a la cerca i l’organització de material que ens pugui resultar útil. La segona a la selecció de material i la creació d’un dossier. Cal explicar bé a l’alumnat aquestes dues parts.
 • Segons les característiques del grup i dels individus potser seria bo agrupar-los per parelles homogènies.
 • Com més es concreti en les instruccions el viatge i la informació que necessitem, més estimulem la finor de la cerca.
 • Es pot valorar si és millor que tothom busqui informació sobre el mateix viatge o si resulta més atractiu que cada parella en triï un de diferent.

Alguns recursos