Saltar al contenido

NC12. Edició de missatges

Objectius

 • Entendre que per a redactar un missatge podem aprofitar els recursos apresos en l’edició de textos.
 • Adquirir nocions elementals d’educació en l’enviament de missatges.
 • Entendre el funcionament de la llibreta d’adreces.

Continguts

Conceptes:

 • La composició del text del missatge.
 • Regles elementals: cal sempre posar l’assumpte i signar el missatge.
 • La privacitat de les adreces d’altres al reenviar missatges.
 • Reenviar i respondre.
 • La llibreta d’adreces.

Procediments:

 • Utilització de les eines pròpies d’editor de textos en un missatge:
  • Ús de les eines copiar i enganxar per copiar un text dins d’un missatge, desprès de passar-hi el corrector ortogràfic.
  • Ús de les eines copiar i enganxar per a moure un text dins d’un missatge.
  • Esborrat d’un text en un missatge.
 • Signatura dels missatges.
 • Utilització obligatòria de la línia d’assumpte.
 • Utilització de la llibreta d’adreces.
 • Resposta a un missatge: incloent el text anterior o no.
 • Reenviament d’un missatge: esborrar les adreces dels remitents anteriors.

Proposta d’activitats

És interessant practicar dins el grup l’enviament i el reenviament de missatges, per exemple:

 • Redactar un missatge, modificant vàries vegades el text.
 • Enviar un missatge a les persones de l’ordinador de la dreta, amb una línia d’assumpte clara i sintètica i incloent-hi la signatura.
 • Respondre al missatge rebut des de l’ordinador de l’esquerra, esborrant una part del missatge original. Alguns serveis de correu ofereixen la possibilitat d’afegir l’adreça del destinatari a la nostra llibreta d’adreces; d’altres ho fan automàticament. Explorar aquestes possibilitats.
 • Obrir la llibreta d’adreces i escriure-hi les adreces de tots els companys i companyes del grup.
 • Reenviar el missatge rebut des de l’esquerra als de la dreta, sense esborrar l’adreça.
 • Obrir l’últim missatge rebut, comprovant que ja hi figuren dues adreces, reenviar-lo esborrant les adreces anteriors.

Activitats d’ampliació

 • Crear un grup d’adreces específic per a les persones del grup.
 • Enviar-se recíprocament articles de premsa per Internet, fent servir les eines que aquests espais ofereixen.

Suggeriments   

 • És una sessió eminentment pràctica. És important insistir en les normes d’educació. Les consideracions sobre la privacitat potser és millor fer-les després de veure com es multiplica la transmissió d’adreces si es van reenviant missatges.

Alguns recursos