Saltar al contenido

NC13. Reenviament i adjunció de fitxers, normes bàsiques

Objectius

 • Utilitzar amb correcció les eines bàsiques del correu electrònic  web (llibreta d’adreces, enviar, reenviar, respondre missatges i adjuntar arxius), respectant les regles elementals de privacitat i seguretat.

Continguts

Conceptes:

 • Missatges individuals i missatges a un grup de destinataris.
 • La privacitat dels destinataris.
 • Correu no desitjat o spam.
 • Fitxers adjunts.

Procediments:

 • Ús fluït de la llibreta d’adreces.
 • Enviament de missatges a un grup de destinataris. Opcions CC i CCO.
 • Adjunció de fitxers de diferent tipologia.
 • Limitacions en l’ús del correu electrònic.
 • Esborrat de fitxers adjunts.

Proposta d’activitats

 • Enviar un missatge a tots els companys i companyes alhora, utilitzant CC. Comprovar que apareix l’adreça de tothom.
 • Enviar un missatge a tot el grup alhora utilitzant CCO i veure la diferència.
 • Enviar missatges senzills adjuntant receptes, imatges, presentacions. Enviar-los a un o més destinataris. Observar possibles limitacions en l’ús de fitxers voluminosos.
 • Reenviar els missatges amb adjunts i sense adjunts, procurant que només aparegui l’adreça pròpia.
 • Revisar el contingut de la safata de correu no desitjat, si existeix i esborrar-lo si s’escau.

Activitats d’ampliació

 • Cercar informació, en el sistema d’ajuda del servei de correu, al respecte de les limitacions en el seu ús. Llegir (diagonalment, com a mínim), les condicions d’ús del servei.

Suggeriments

 • És una sessió eminentment pràctica. Després de veure com poden quedar reflectides les adreces d’altres en els correus reenviats i com es reenvien correus a molta gent alhora és més fàcil comprendre el concepte de correu brossa.
 • El/la docent pot enviar -de forma prèvia a la sessió formativa- algun correu a tots els membres del grup, per tal de mostrar les possibilitats d’aquesta eina.

Alguns recursos