Saltar al contenido

NC2. Mecanismes i mitjans d’accés

Objectius

 • Conèixer els requisits per a accedir a Internet.

Continguts

Conceptes:

 • Concepte de connexió i de servidor.
 • L’ordinador com a mitjà per a accedir a Internet.
 • El telèfon mòbil com a mitjà per accedir a Internet.
 • Limitacions d’accés a Internet.

Procediments:

 • Accés a Internet a través d’un dispositiu tecnològic i un navegador.

Proposta d’activitats

 • Presentar els elements imprescindibles per a accedir a Internet, tot explicant la utilitat dels ordinadors, els telèfons mòbils i d’altres dispositius.
 • Explicar les possibles limitacions existents, en funció del país on ens ubiquem, les condicions contractuals amb el nostre proveïdor i les tipologies de connexió (per cable, wi-fi, etc.).
 • Presentar la manera de connectar un ordinador a la xarxa d’Internet.
 • Fer un breu resum dels continguts presentats a l’aula.

Activitats d’ampliació

 • Presentar les diferents tipologies de maquinari que facilita la connexió a Internet: tarja de xarxa, mòdem, router, les línies telefòniques, etc.
 • Es pot plantejar un debat sobre les limitacions d’accés a Internet existents en alguns països. El o la docent pot cercar en la premsa nacional i internacional articles informatius actualitzats.

Suggeriments  

 • Aquest és un contingut teòric complementari del presentat en la fitxa anterior. Es pot facilitar la seva comprensió, per part de l’alumnat, si afavorim que els i les alumnes elaborin un mapa conceptual dels continguts apressos.
 • Fer èmfasi en la necessitat de la disponibilitat d’un proveïdor d’Internet i parlar de les diferents companyies que ofereixen aquests serveis. Es pot navegar per les seves pàgines webs i estudiar les tarifes actuals.

Alguns recursos

 • Edu3.cat:

Proveïdors d’Internet. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17046

 • Edu3.cat:

Internet al mòbil. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=20942&p_ex=Internet

 • Edu3.cat:

 El transport de dades. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17049