Saltar al contenido

NC16. Seguretat

Objectius

 • Comprendre i valorar la importància de la seguretat al món digital.
 • Conèixer els tipus d’amenaces existents.
 • Conèixer els mètodes de prevenció més eficaços.

Continguts

Conceptes:

 • La importància de la seguretat.
 • El valor d’un nom d’usuari/a i una contrasenya eficaç.
 • La suplantació d’identitat (persones i institucions suplantades).
 • El funcionament dels virus i troians.
 • Nocions bàsiques del funcionament d’un tallafocs.
 • Importància de tenir un antivirus actualitzat quan utilitzem Internet i el correu.
 • Missió dels tallafocs i la importància de mantenir-los actualitzats.

Procediments:

 • Actualització de l’antivirus.
 • Instal·lació d’un tallafocs gratuït.

Proposta d’activitats

 • Presentar informació bàsica al voltant de l’ús de contrasenyes segures i recomanacions: evitar contrasenyes curtes, que facin referència a dades personals (noms, dades de naixement, poblacions, adreces, etc.). Recomanar fer servir diferents grafies (majúscules, minúscules, números, símbols, etc.). Xerrar al voltant de la importància de no escriure ni portar anotades les contrasenyes.
 • En els serveis de correu en línia, la companyia -generalment- disposa d’un servei antivirus que analitza tot el correu electrònic. Cercar i avaluar aquest servei.
 • Presentar i comentar casos de suplantació d’identitat de persones i/o institucions (per exemple, institucions bancàries). Els i les alumnes poden fer contribucions, ja que segurament coneixeran casos (encara que sigui per referències llunyanes).
 • Obrir l’antivirus de l’ordinador i actualitzar-lo. Escannejar una carpeta d’arxius o una memòria USB i observar el resultat. Si es troba alguna amenaça, valorar l’actuació a dur a terme. Comentar-ho amb el grup, tot normalitzant la situació i valorant positivament l’existència dels antivirus.
 • Buscar una pàgina de descàrregues de programari que contingui tallafocs. Descarregar el tallafocs i instal·lar-lo.

Activitats d’ampliació

 • Buscar la pàgina d’una empresa d’antivirus i consultar la informació que proporciona sobre els virus més actius en el moment.

Suggeriments    

 • L’actualització de l’antivirus i la instal·lació d’un tallafocs poden ser activitats delicades en ordinadors que fa servir molta gent. L’ideal seria ordinadors “congelats” que en tancar la sessió desapareix tot allò que s’ha instal·lat (però no hi ha problema, ja que l’alumnat ja ha vist com arribar a la instal·lació). Si no, pot ser que els alumnes es trobin que els hi deneguen els permisos d’instal·lació.  En qualsevol dels casos si l’ordinador té el tallafocs instal·lat es pot obrir el Tauler de control i entendre les diferents opcions activades. Si tenim Windows XP es poden veure les opcions del “centre de seguretat”.

Alguns recursos

http://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-info
http://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-info/types-malware/spyware
 • Programes d’antivirus gratuïts: