Saltar al contenido

NC11. Introducció al correu electrònic

Objectius

 • Entendre què és el correu electrònic.
 • Diferenciar entre una adreça de correu i una d’Internet.
 • Obrir un compte en un correu web.
 • Redactar i enviar un correu.
 • Rebre i llegir un correu.

Continguts

Conceptes:

 • El funcionament del correu electrònic.
 • El correu web.
 • Les carpetes de la bústia o el sistema d’etiquetes de classificació (compte de correu Gmail).

Procediments:

 • Alta a un compte web de correu gratuït.
 • Entrada al correu electrònic.
 • Redacció i enviament d’un missatge.
 • Lectura del correu entrant.

Proposta d’activitats

 • Explicar breument què és i per a què serveix el correu electrònic. El o la docent pot demanar la participació d’algun alumne/a per tal de fer-ho més dinàmic i interessant.
 • Entrar a un portal de correu gratuït i obrir un compte.
 • Intercanviar les adreces de correu electrònic dels companys i companyes de l’aula. El/la docent pot facilitar la tasca preparant un llistat en blanc, on l’alumnat registrarà la informació.
 • Redactar un petit correu i enviar-lo a algun company o companya del grup. És important recordar que cal indicar l’assumpte del missatge en l’espai destinat a tal efecte.
 • Obrir la bústia d’entrada i llegir els missatges rebuts.
 • Esborrar algun missatge i obrir la paperera, veure que hi és.
 • Buidar la paperera.

Activitats d’ampliació

 • Guardar algun esborrany de missatge a mig redactar.
 • Guardar còpia dels missatges enviats a Missatges enviats.
 • Crear una carpeta nova per a guardar els missatges del grup.

Suggeriments

 • Com és la primera sessió d’una nova eina, cal fer una petita introducció teòrica.
 • Cal escollir un portal web de correu gratuït (GMAIL) i preparar un guió sobre els passos a seguir. Tot i això, per a aquesta sessió cal molt recolzament del professor/a en l’execució pràctica.
 • Cal preparar als i a les alumnes perquè pensin una adreça adient i una contrasenya fàcil de recordar… i anar apuntant les adreces acceptades.
 • És un bon moment per a recordar als alumnes la importància de guardar bé la informació sobre les contrasenyes i també per a parlar de la necessitat de no compartir aquesta informació.
 • És possible que els alumnes ja coneguin i hagin fet servir altres mitjans de comunicació per Internet, como ara els serveis de missatgeria instantània (Whatsapp, Messenger…) o xats associats a aplicacions (Facebook, Badoo, Tinder, Instagram…). En tot cas, cal explicar la diferència bàsica entre els usos del correu electrònic i dels xats: es fan servir en diferents contextos comunicatius. És necessari doncs que els alumnes s’adonin dels diferents graus de familiaritat que cal tenir amb l’interlocutor per fer servir un o altre mitjà. Per altra banda, la immediatesa en l’enviament de missatges mitjançant els xats comporta que estiguem molt atents a allò que s’escriu i s’envia adjunt (NOU!)

Alguns recursos

 • Els correus electrònics més populars. Recomanem seguir els seus propis sistemes d’ajuda per a crear els comptes.