Saltar al contenido

NC1. El concepte d’Internet

Objectius

 • Conèixer les possibilitats que ofereix la xarxa mundial d’Internet.

Continguts

Conceptes:

 • El concepte d’Internet.
 • El concepte de web.
 • Com funciona i quines utilitats té Internet.
 • Evolució i abast d’aquest medi.

Procediments:

 • Utilització dels recursos que ofereix Internet.

Proposta d’activitats

 • Explicar l’evolució històrica de la xarxa mundial des dels seus orígens i presentar les seves utilitats.
 • Explicar les diferents tipologies de continguts que estan disponibles a la xarxa mundial (espais institucionals, informació i recursos de tota mena en diferents formats, espais de comunicació, xarxes socials, etc.)
 • Explicar el seu funcionament (connexió entre múltiples ordinadors, funcions dels servidors i dels ordinadors d’usuari).  
 • Fer un debat al voltant de les utilitats d’Internet.

Activitats d’ampliació

 • Generar un debat al voltant de les possibles evolucions de la xarxa i de les seves prestacions al futur.

Suggeriments  

 • Es tracta d’un contingut teòric, però és segur que alguna persona participant tindrà informació al respecte. L’activitat pot començar amb una ronda d’intervencions del tipus “Què saps d’Internet?” “Per a què serveix?”, etc.
 • Amb l’alumnat, es pot preparar un llistat sobre les diferents funcionalitats i posar-lo a disposició de tothom per tal d’anar ampliant-lo segons avança el trimestre.

Alguns recursos

Edu3.cat: La xarxa de xarxeshttp://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19039