Saltar al contenido

T6. Configuració dels elements i actualització del sistema.

Objectius

 • Configurar i personalitzar elements del sistema: aspecte de l’escriptori, menús, barres d’eines i opcions d’accessibilitat.
 • Actualitzar el sistema: actualitzacions automàtiques i manuals.

Continguts

Conceptes:

 • Elements del sistema.
 • Actualitzacions automàtiques i manuals.

Procediments:

 • Configuració dels elements del sistema.
 • Gestió de les actualitzacions.

Proposta d’activitats

 • Configurar els elements del sistema segons les preferències de cada alumne/a pel que fa a:
 • aspectes de l’escriptori.
 • barra de tasques del sistema.
 • menú d’inici.
 • opcions d’accessibilitat.

  Podeu trobar vídeo- tutorials  de cada un d’aquests processos a l’adreça: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c2n2/modul_4/index

 • Explicar la diferència entre actualitzacions automàtiques i manuals i accedir i modificar el menú de control d’aquestes. Podeu trobar més informació entorn d’aquest procés a:
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c2n2/modul_4/index

Activitats d’ampliació

 • Es pot proposar a l’alumnat que configuri els elements del sistema no a través de les pròpies preferències sinó a partir d’unes pautes donades. Per exemple, es pot demanar configurar la barra de tasques de manera que aquesta sigui sempre visible i que en ella es mostri el rellotge al mateix temps que es mantenen ocultes les icones inactives.

Suggeriments

 • Es tracta d’una sessió pràctica on l’alumnat, previsiblement, descobrirà noves maneres de configurar el seu sistema partint de les seves preferències o necessitats. Per tal de fixar aquests continguts, es poden tornar a treballar de manera més superficial en alguna sessió posterior.

Recursos