Saltar al contenido

T5. Compressió i descompressió de fitxers.

Objectius

 • Emprar la compressió i descompressió de fitxers.
 • Conèixer els avantatges i inconvenients de comprimir informació.
 • Valorar la importància de realitzar un manteniment.
 • Conèixer diferents metodologies per a mantenir el sistema informàtic:

– Controlar els fitxers de log.

– Revisar els rendiment del processador.

– Revisar els espais lliures als dispositius d’emmagatzematge.

Continguts

Conceptes:

 • Característiques dels fitxers comprimits.
 • Metodologies per a mantenir en bones condicions el sistema informàtic.

Procediments:

 • Compressió i descompressió de fitxers.
 • Ús de metodologies per a mantenir de forma adequada el nostre sistema.

Proposta d’activitats

 • Parlar dels avantatges i desavantatges de comprimir fitxers.  Instal·lar un programa compressor al nostre ordinador.
 • Preparar un conjunt de documents relacionats amb la formació (per exemple, el conjunt d’exercicis duts a terme per part dels estudiants) i comprimir-los en una carpeta. Observar la diferència d’espai de disc que ocupen un cop comprimits.
 • Reflexionar entorn de la importància de conservar adequadament el sistema informàtic i treballar diferents estratègies per a fer-ho: controlar els fitxers de log, revisar els rendiment del processador i revisar els espais lliures als dispositius d’emmagatzematge (tant al disc dur com a dispositius extraïbles).

Activitats d’ampliació

 • Comparar el rendiment del processador quan no hi ha cap tipus de programa obert i quan hi ha diversos programes utilitzant-se (per exemple, un navegador, un editor de text i un joc del sistema operatiu).

Suggeriments

 • Degut a la diversitat i densitat del contingut a treballar, es pot dedicar més d’una sessió a realitzar les diferents tasques proposades.

Recursos