CFA Tremp

  • por
CFA Tremp

Ensenyaments inicials i formació bàsica

Llengua catalana 1: català bàsic
Llengua catalana 3: català avançat
Formació instrumental: alfabetització i castellà per immigrants.
Preparació a proves d’accés de Cicle Mitjà

Ensenyaments transprofessionals

Llengua anglesa. A1, A1.2, A2.1
Competència digital COMPETIC

web https://agora.xtec.cat/cfa-tremp/

CFA Tremp Pg. Conca de Tremp, 5
25620 Tremp

973652066 | 634698766 mapa | contacte