Saltar al contenido

TT8. Crear i compartir documents de text en línia

Objectius

 • Crear i compartir documents de text en línia.

Continguts

Conceptes:

 • Opcions de compartició de documents col·laboratius.
 • Editor de textos col·laboratius i en línia.

Procediments:

 • Ús de les possibilitats per a compartir documents col·laboratius.

Proposta d’activitats

 • En aquesta sessió es proposarà a l’alumnat que crei un refranyer popular de manera col·laborativa. En concret, es demanarà que cada alumne/a esculli dos refranys i que per cadascun d’ells crei un document:
 • El primer l’haurà de crear emprant un editor de text en local (Writer, per exemple) i després pujar-lo a Google Docs.
 • El segon l’haurà de crear directament utilitzant l’eina Google Docs.
 • Ambdós documents hauran de contenir aspectes bàsics pactats amb el professor/a: (títol, autor/a, imatge il·lustrativa…).
 • Un cop finalitzats, caldrà compartir-los amb la resta de companys i companyes.

Activitats d’ampliació

 • Per tal de facilitar la gestió de la informació, serà molt interessant que el professor/a plantegi la possibilitat de crear carpetes dins del Google Docs.
 • En aquest cas, es proposarà a l’alumnat que crei una carpeta anomenada refranyer en la qual vagi desant tots els refranys, tant els propis com els dels companys i companyes.

Suggeriments

 • Per a fer aquesta activitat és necessari que el professorat introdueixi a l’alumnat davant les possibilitats de compartició d’un document, fent referència a que es pot compartir tant un document clàssic present en el nostre ordinador sempre que primer es pugi a Google Docs com un document creat directament amb aquesta eina.

Recursos