Saltar al contenido

TT7. Editar documents de text col·laboratius i en línia

Objectius

  • Comprendre i introduir-se en l’ús dels editors de textos col·laboratius en línia.

Continguts

Conceptes:

  • Edició col·laborativa de textos.
  • Editor de textos col·laboratiu i en línia.

Procediments:

  • Ús bàsic d’un editor de text col·laboratiu i en línia.

Proposta d’activitats

  • Prèviament a la sessió, el professor/a crearà un document col·laboratiu de text utilitzant l’eina Google Docs. Aquest document no tindrà cap mena de format. Per exemple, es podria tractar d’un conte popular.
  • Per grups de 3 persones, els i les alumnes hauran d’accedir al document i dotar-lo d’un format adequat (títols, cursives, negretes, subratllats, numeracions, vinyetes…).

Activitats d’ampliació

  • Si a cada grup se li dóna un conte diferent per a formatar, un cop editats els diferents documents es poden compartir per tal que tots els companyes i les companyes tinguin accés a un petit recull de contes.

Suggeriments

  • Per a fer aquesta activitat és necessari que el professor/a, prèviament a la sessió, seleccioni i prepari els textos que vol oferir a l’alumnat.

Recursos