Saltar al contenido

TT6. Edició de textos col·laboratius

Objectius

 • Comprendre i introduir-se en l’ús dels editors de textos col·laboratius en línia.

Continguts

Conceptes:

 • Edició col·laborativa.
 • Editor de textos col·laboratiu i en línia.

Procediments:

 • Ús bàsic d’un editor de text col·laboratiu i en línia.

Proposta d’activitats

 • Recordant allò tractat en el COMPETIC Inicial, el professor/a crearà un document col·laboratiu utilitzant l’eina Google Docs. En fer-ho, explicarà a l’alumnat el procediment a seguir, així com les opcions de compartició.
 • Configurarà el document per tal que pugui ser editat per tots i cadascun dels i de les alumnes.
 • L’alumnat haurà d’accedir i, entre tots i totes, hauran de crear un llistat de tots aquells continguts tractats al llarg de les sessions dedicades a la present competència.
 • D’aquesta manera, es crearà un document col·laboratiu de síntesi referit al continguts tractats en referència a l’edició de textos, aprofitant així per aprofundir en els temes tractats.

Activitats d’ampliació

 • Si es vol realitzar una activitat més completa, es pot procedir a dividir l’aula en 4 subgrups. Cada subgrup serà l’encarregat de crear, de manera col·laborativa, un document que reculli els aspectes tractats en cadascuna de les competències treballades fins al moment al COMPETIC 2 (Participació digital, Tecnologia, Navegació i comunicació i Tractament de text).
 • Un cop creat cadascun d’aquests documents, caldrà compartir-los amb la resta de companys i companyes d’aula.

Suggeriments

 • Per a fer aquesta activitat és necessari que l’alumnat es doni d’alta als serveis de Google, així que cal calcular el temps necessari per a realitzar aquesta pas previ.

Recursos