Saltar al contenido

TT5. Combinació bàsica de correu

Objectius

 • Aprendre a realitzar de forma eficaç la combinació de correspondència.
 • Aprendre a preparar un llistat d’adreces com a font de les dades.
 • Entendre la utilitat d’aquesta eina del programa.

Continguts

Conceptes:

 • Combinació de correspondència.
 • Fonts de dades.
 • Auxiliar  o assistent de combinació de correu o correspondència.
 • Documents model.

Procediments:

 • Combinació de correspondència a partir d’un document model i una font de dades.
 • Utilització de l’assistent de combinació de correspondència per tal d’escriure una carta i enviar-la a totes les adreces.

Proposta d’activitats

 • Buscar a Internet les dades d’algunes de les institucions de referència en la població on s’ubica el centre. Escriure una carta convidant-les a participar en la festa de final de curs.
 • Prendre nota de les adreces postals.
 • Elaborar la carta model.
 • Combinar correspondència per posar les adreces al document i per imprimir els sobres, emprant l’assistent de combinació (Menú Eines > Auxiliar de combinació de correu) i generant un nou document amb el resultat.

Activitats d’ampliació

 • Realitzar una pràctica similar amb les adreces dels partits polítics de la població on s’ubica el centre. Escriure una carta tot exposant algun suggeriment relacionat amb el centre educatiu.
 • Una altra possibilitat és reprendre l’activitat anterior -elaboració del currículum, de la carta de presentació i del sobre postal- i combinar correspondència a partir d’un llistat d’adreces d’empreses susceptibles de contractar un perfil com el de l’alumne/a.

Suggeriments

 • Es tracta d’una activitat molt senzilla que facilita la generació de documents personalitzats a partir d’un model i d’un llistat d’adreces. Resulta interessant que l’alumnat  conegui aquesta prestació del programa i que pensi en les seves aplicacions quotidianes: enviament de currículums, informació publicitària, actes de reunions, elaboració de diplomes i certificats, invitacions, etc.

Recursos