Saltar al contenido

TT4. Les plantilles i els estils i el format avançat de pàgina

Objectius

 • Generar documents a partir de plantilles i assistents.
 • Crear plantilles personalitzades.
 • Emprar els estils predefinits. 
 • Conèixer les possibilitats que ofereix el format avançat de pàgina.

Continguts

Conceptes:

 • Plantilles de documents.
 • Assistents en la generació de documents.
 • Els estils predefinits.
 • Format avançat de pàgina.

Procediments:

 • Creació de plantilles de document i generació de documents a partir de les plantilles existents.
 • Utilització dels estils de formatació predefinits.
 • Inserció de seccions en el document.
 • Configuració dels marges del document.

Proposta d’activitats

 • A partir d’un model de currículum subministrat per la persona docent, els i les alumnes generaran una plantilla amb els elements bàsics.
 • Copiar l’original en un document de text de l’OpenOffice, incloent-hi els diferents apartats habituals en un currículum (dades personals, informació relativa als estudis, experiència laboral, idiomes, etc.). Desar (Menú Fitxer > Anomena i desa > Tipo: plantilla de document) i tancar el document.
 • Obrir la plantilla (es generarà un document nou, que no altera la plantilla) i omplir-la amb dades fictícies, de manera que el currículum es distribueixi en dos fulls. Al final del primer full, introduir una nova secció (Menú Insereix > Salt manual > Salt de pàgina + Estil: Pàgina dreta) de manera que el document tindrà, en aquests moments, dues pàgines d’estil dretà.
 • Desar l’arxiu amb el seu nom al directori corresponent.
 • Amb el document obert, inserir una nova secció (Menú Insereix > Salt manual > Salt de pàgina + Estil: per defecte) i redactar  una breu carta de presentació del currículum fictici (és recomanable que la persona docent subministri un model). Fer servir les eines d’Estil i formatació (Format > Estils i formatació > Estils de pàgina) amb el botó secundari del ratolí activar l’opció de personalitzar l’estil d’aquest tipus de pàgina. Modificar els marges de la pàgina fins a aconseguir un resultat satisfactori.
 • Posteriorment, tornar a inserir un salt de secció, aquesta vegada escollint el tipus d’estil “sobre” (Menú Insereix > Salt manual > Salt de pàgina + Estil: sobre). Modificar els marges d’aquesta secció “sobre” per tal de poder escriure l’adreça del destinatari en la meitat dreta de la pàgina.
 • Escriure l’adreça fictícia de l’empresa destinatària del currículum.

Activitats d’ampliació

 • Imprimir el document. Cal parar atenció a la necessària substitució del paper per un sobre del tipus apaïsat, en la quarta pàgina del document.
 • Gravar noves plantilles de documents. Es pot recuperar l’activitat de les receptes de cuines per a desar una plantilla amb el format proposat, a partir de la qual generar nous documents amb aquest tipus de contingut.

Suggeriments

 • Previ a l’execució de les instruccions per part de l’alumnat, la persona docent pot realitzar una demostració complerta, per tal que l’alumnat visualitzi la utilitat d’aquestes prestacions del programari de tractament de text.
 • Les dades del currículum no tenen perquè ser certes, però si l’activitat s’anuncia i es prepara amb prou antelació, l’alumnat  pot  aconseguir una versió digital del seu currículum vitae real, que els podria resultar de molta utilitat.

Recursos

Recursos per a l’elaboració del currículum i la carta de presentació: