Saltar al contenido

TT2. Ortografia i gramàtica. Recerca i substitució de paraules

Objectius

 • Aprendre a utilitzar el corrector ortogràfic i gramatical i a utilitzar l’eina de sinònims.

Continguts

Conceptes:

 • La correcció ortogràfica i gramatical.
 • Els sinònims.
 • La cerca i la substitució de paraules.

Procediments:

 • Correcció ortogràfica i gramatical d’un document.
 • Substitució de determinades paraules repetides en un document pels seus sinònims. 

Proposta d’activitats

 • Generar un document amb el processador de text d’OpenOffice. Nombrar-lo i desar-lo en la carpeta adequada.  Tot seguit, aprendre a configurar l’idioma  (Eines > Llengua > Per a tot el text).
 • Proporcionar (el o la docent) un text digitalitzat, ple d’errades ortogràfiques i gramaticals. L’alumnat haurà de detectar aquestes errades i de corregir-les, fent servir l’eina de correcció disponible en el programa de tractament de text. Es realitzarà aquesta pràctica emprant el menú contextual del botó secundari del ratolí (mig text) i també l’eina disponible en la barra de menús (Eines > Ortografia i gramàtica), que permet realitzar una correcció molt fluïda.
 • L’alumnat haurà de cercar les paraules més repetides en el text i les substituirà per sinònims, fent servir l’opció Tesaurus (Eines > Llengua > Tesaurus) del processador.
 • Escriure un breu text explicant el procés de correcció ortogràfica i gramatical i valorant l’ús d’aquesta opció.  

Activitats d’ampliació

 • Configurar una llengua diferent per al document i aplicar l’eina d’Ortografia i gramàtica sobre un text escrit en un altre idioma.
 • Aprendre a configurar l’idioma per defecte per als documents d’OpenOffice (Eines > Opcions > Configuració de la llengua).
 • Debatre sobre la fiabilitat dels correctors ortogràfics i gramaticals automàtics. Valorar la necessitat de supervisar la correcció per tal de garantir la idoneïtat del resultat.

Suggeriments

 • Resulta important que l’alumnat entengui que els correctors automàtics no són eines infal·libles i que cal supervisar les traduccions. 
 • L’exercici es pot recolzar amb l’ús de diccionaris disponibles a Internet.

Recursos