Saltar al contenido

TT1. Tractament avançat: el format de text i paràgraf. Tabulacions i sagnats

Objectius

 • Aprendre a emprar les funcions avançades del processador de text, especialment aquelles que estan relacionades amb el format del text i del paràgraf.

Continguts

Conceptes:

 • Format de text: auto-format, lletra capital, paràgrafs, vinyetes, esquemes numerats. Copiar el format i salt de pàgina.
 • Format avançat de paràgraf: interlineat, espai entre paràgrafs, control de línies vídues i orfes. Les columnes.
 • Tabulacions i sagnats.

Procediments:

 • Ús i aplicació de les eines que formen part de l’editor de text i que permeten aplicar el format al text d’un document: configurar lletra capital i emprar l’auto-format.
 • Aplicació als paràgrafs de les opcions de numeracions i vinyetes i esquemes numerats.
 • Còpia del format d’un paràgraf.
 • Configuració de tabulacions i sagnats.
 • Modificació de l’interlineat i de l’espai entre paràgrafs.
 • Introducció d’un salt de pàgina.
 • Ús de les columnes en un document.

Proposta d’activitats

 • Generar un document amb el processador de text d’OpenOffice (Writer). Anomenar-lo i desar-lo en la carpeta adequada.
 • A partir d’una plantilla que servirà com a model, descriure diferents receptes de cuina, una darrera de l’altra, amb informació sobre el procediment per a realitzar-les i introduir-hi els següents elements:
 • Nom de la recepta, emprant la lletra capital per a destacar-lo.
 • Llista d’ingredients, fent servir l’opció de pics del processador i  l’auto-format del text. Escollir el tipus de pic desitjat.
 • Seqüència d’elaboració de la recepta:
  • Distribuir la informació de la seqüència en dues columnes.
  • Numerar de forma automàtica els diferents passos, escollint un format de numeració en esquema que combini números i lletres (com en el present document).
  • Establir un interlineat de 1,5 línies.
  • Emprar alguns dels diferents tipus de sagnat (de primera línia, francès o dretà) per a presentar la informació.
  • Ampliar l’espai entre paràgrafs, de manera que es faciliti la lectura.
 •  Habilitar el control de línies vídues i orfes al final de pàgina.
 •  Introduir salts de pàgina entre una recepta i la següent.
 • Copiar el format de la recepta anterior per tal de formatar de forma idèntica els diferents elements de la següent (fer servir el Pinzell de Format disponible a la barra d’eines).
 • Introduir el nom de les persones creadores de la recepta, fent servir els tabuladors per tal d’alinear els noms de forma adequada. Ajustar els tabuladors, si s’escau, per tal d’encabir el nom de tres persones a cada línia.

Activitats d’ampliació

 • Si es disposa de prou temps i motivació, l’alumnat pot realitzar una compilació de les receptes de cuina, de manera que el resultat sigui un “llibre digital de receptes de cuina” recomanades per l’aula. Caldrà unificar el format de totes les receptes, fent servir l’opció de “copiar format”, que sempre és interessant practicar. Es pot suggerir com a tasca a realitzar de forma col·laborativa i rotativa.

Suggeriments

 • La millor manera d’adquirir la destresa necessària per a aplicar els diferents formats de paràgraf és practicar-lo a través de diferents activitats. Per tant, pot ser una constant en les següents activitats a realitzar.
 • Disposar d’un model de recepta, elaborat per la persona docent, pot ser de gran utilitat per a realitzar aquest exercici.
 • Per tal de facilitar l’experiència, el professorat  recomanarà a l’alumnat portar a l’aula llibres amb receptes de cuina.

Recursos

Recursos genèrics per a aquest i els següents temes:

 

Recursos específics per a aquesta fitxa: